Na gymnáziu Jana Opletala v Litovli vznikly nové učebny

LITOVEL – Pět nových a moderně vybavených učeben vzniklo na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli. Moderní vybavení nejen zkvalitní výuku, ale také zvýší motivaci studentů ke studiu.

Tři jazykové učebny jsou komponovány v souladu s nejnovějšími trendy na výuku jazyků. Učebna fyziky je vybavena moderními měřicími přístroji a demonstrační technikou. Učebna robotiky je prošpikována mnoha přístroji, stavebnicemi, 3D tiskárnami a samozřejmě roboty. Ve všech rekonstruovaných učebnách je také nový nábytek, včetně podlah. Požadavek na zlepšení technického vybavení odborných a jazykových učeben vzešel i z nedávno organizovaného rozsáhlého dotazníkového šetření mezi studenty a jejich zákonnými zástupci. Moderní vybavení zkvalitní nejen výuku, ale významně zvýší motivaci studentů ke studiu oborů polytechnického vzdělávání a cizích jazyků.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Rekonstrukce přišla na 2 918 075 korun. Největší částku město získalo díky projektu Integrovaného regionálního operačního programu, Olomoucký kraj přispěl 145 903,75 korun. Město Litovel na své náklady vybudovalo bezbariérové WC, rekonstruovalo čtyři podlahy v nových učebnách a podlahu v kabinetu, obnovilo pamětní desku a podobně (cena celkem činila 337 880 korun. „Poděkování také patří MAS Moravská cesta , z.s., konkrétně předsedkyni MAS Julii Zendulkové, za pomoc při získání dotace,“ píše se na webových stránkách města Litovle. Projekt byl realizován v termínu 1. února 2020 až 31. října 2021, slavnostní otevření se konalo 16. listopadu.