Po svátku nákupů, Black Friday, je tu svátek štědrosti. V Česku již nyní pomoc druhým trhá rekordy

Zdroj: PxHere

ČESKO – Svátek nákupů, který je označován také jako Black Friday, zná dnes i v Česku nepochybně každý. Nezřízené nakupování ve slevách (které nezřídka vlastně ani slevami nejsou) si oblíbil celý svět, není však divu, že v návaznosti na Black Friday vzniknul také projekt mnohem bohulibější, tedy tzv. světový den štědrosti označovaný také jako Giving Tuesday. A také tento den se již „slaví“ i v Česku, a to šestým rokem, a každoročně jeho popularita roste. Je také třeba říci, že darovat druhým člověk nemusí jen peníze…

Charitativní „Den štědrosti“ vznikl v roce 2012 právě jako protipól nákupnímu šílenství, které probíhá v rámci Black Friday. Celosvětové hnutí bylo sice založeno v USA, ale rozšířilo se do celého věta. Počet zemí, které mají aktivní národní ambasadory, již přesahuje 80. Miliony lidí po celém světě tak pomáhají druhým a konají dobro. A Česko není výjimkou, zde celou akci od roku 2016 zaštiťuje Asociace společenské zodpovědnosti – dle jejích dat pak vybrané částky každoročně rostou a již nyní je zřejmé, že rekordu bude dosaženo i letos. Přitom loni lidé darovali potřebným přes 75 milionů korun. „Pomáhat je lidské, každá malá laskavost se počítá a v součtu tak každý rok vzniká rekord,“ potvrdila pak Lucie Mádlová, ředitelka Asociace společenské zodpovědnosti.

Jak Giving Tuesday funguje?

Již v listopadu se otevřely registrace pro ty, kteří chtěli žádat pomoc, na webu, kde je možné přispívat, je tak aktuálně přes 200 dárcovských výzev. Ty lze různě filtrovat dle toho, komu chce člověk pomoci, přičemž Asociace společenské zodpovědnosti je určitým garantem projektu a za všechny organizace a subjekty, jež o pomoc žádají, ručí. Ačkoliv jednotlivé organizace používají různé nástroje k darování, v případě finanční pomoci lze vždy získat i potvrzení o poskytnutí daru. „Přispívat mohou drobní dárci, firmy i nadace, nejvíce se obvykle přispívá na pomoc lidem s handicapem, do finančních sbírek určených dětem a také seniorům – a nejčastější darovanou částkou je 500 Kč,“ přiblížila Mádlová.

Je však třeba zdůraznit, že Giving Tuesday není to jen o financích, ale v jeho rámci dochází i ke zprostředkování jiných forem pomoci. „Můžete samozřejmě darovat peníze, třeba sto korun lidem bez domova, ale můžete pomoci darem i ze svého šatníku, můžete s dětmi vytřídit hračky a ty darovat dětem do dětských domovů, těch možností je řada, školy třeba pořádají sbírky potravin pro lidi v nouzi,“ vysvětlila také Mádlová. Člověk ale může „darovat i sám sebe“ – hledají se totiž i dobrovolníci do škol, lidé tak mohou jednoduše darovat i svůj čas.

Dobré skutky rozzáří Prahu

Při příležitosti Giving Tuesday se dnes v barvách tohoto dne rozzářila mj. rozhledna na pražském Petříně a také obrovské srdce instalované na Národní divadlo. „Symbolicky tak chceme oslavit českou tradici mecenášství a zrod české filantropie, která stála za výstavbou a později i obnovou Národního divadla po rozsáhlém požáru a byla financována prostřednictvím veřejné sbírky,“ uzavřela Mádlová.