Charita chystá Tříkrálovou sbírku. Jak proběhne, se zatím neví!

OLOMOUCKÝ KRAJ – Bude v lednu Tříkrálové sbírka? Příprava na její další ročník právě vrcholí, přestože se stále neví jakou formou proběhne. V Charitě právě probíhá pečetění tříkrálových pokladniček a příprava sbírkového materiálu na jednu z největších dobrovolnických akcí v České republice. Ačkoliv letos v lednu koledníci nevyrazili do ulic, prozatím stále zůstává ve hře i případná varianta tradiční koledy, pokud to z epidemických důvodů bude možné.

Charita se zároveň obrací na veřejnost s prosbou o pomoc s umístěním kasiček. Zkušenost z minulého roku ukázala, že právě uložení pokladniček v prodejnách, farnostech, firmách a institucích významně napomohlo k výtěžku na pomoc potřebným v této tak náročné době.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Až do poloviny prosince probíhá v Charitě Olomouc příprava tříkrálového materiálu. Pracovníci a dobrovolníci chystají informační materiály pro místní asistenty sbírky, připravují křídy, korunky pro koledníky, pečetí se pokladničky. „Připravujeme se na fyzickou podobu koledy, ale nedokážeme zatím odhadnout, zda vůbec bude možné koledovat. Proto se obracíme na veřejnost a prosíme o možnost umístění kasiček na veřejných místech, jako jsou prodejny, firmy, instituce, ale třeba i pošty, lékárny a jiné provozovny. Prakticky jde o to, že když nemohou koledníci přijít za dárci, mohou přijít dárci za kasičkou,“ sdělila Veronika Velčovská, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro město Olomouc.

„Umístění kasiček bylo pro nás v loňském roce zásadní vzhledem k tomu, že nemohla proběhnout tradiční forma koledy. Podařilo se nám tak objevit novou formu spolupráce s dalšími partnery. Velmi si vážíme pomoci a ochoty k zapojení, všem lidem dobré vůle ze srdce děkujeme,“ uvedla Veronika Velčovská.

Uložení pokladniček na veřejně dostupných místech včetně fyzické koledy, o níž bude rozhodnuto až na základě aktuální epidemické situace, proběhne od 1.–16. ledna 2022.

Pro Tříkrálovou sbírku 2022 je připravena rovněž online koleda na www.trikralovasbirka.cz, která poběží od 1. ledna až do 30. dubna 2022.

Pro dary prostřednictvím bankovního účtu jsou letos jednotlivým obcím a farnostem na Olomoucku nově přiřazeny konkrétní variabilní symboly, s jejichž pomocí bude možné určit, kolik bylo v dané oblasti touto cestou darováno. Variabilní symboly jednotlivých obcí a farností budou zveřejněny na webu Charity Olomouc. Darovat je možné od začátku prosince až do 31. ledna 2022. Číslo účtu pro tříkrálové dary je 66008822/0800. Pokud dárce netrvá na připsání daru konkrétní oblasti, lze dar zaslat obecně Charitě Olomouc s variabilním symbolem 777970109.

V minulém roce dárci v olomouckém děkanátu věnovali na pomoc potřebným celkem 1 373 158 Kč, z toho 1 003 225 Kč právě ve stacionárních, tzv. neputovních kasičkách a 369 933 Kč prostřednictvím online koledy.

Charita Olomouc věnuje výtěžek z Tříkrálové sbírky 2022 na rozvoj domácí hospicové péče na Olomoucku a na vytvoření zázemí sociálních služeb pro lidi s duševním onemocněním. Podpoří rovněž důstojné zaopatření zemřelých klientů střediska Samaritán pro lidi bez domova.