Mrazy jsou pro bezdomovce rizikem, azyláky jsou připraveny

Olomoucký kraj – Mrazivé počasí nejspíš není příjemné nikomu, zvlášť rizikové je ale pro lidi bez domova. Část z nich se obrací na azylové domy, nocležny, či denní centra. Charitní síť v chladném období výrazně rozšiřuje kapacity a služby právě pro ty, kteří žijí na ulici a nemají se kam vrátit.

„Zavádíme znovu již osvědčená opatření, jakými jsou například vyhřívané obytné buňky či „teplé židle“, na kterých může osoba bez domova bezpečně a v teple strávit mrazivou noc. Krátkodobý azyl a teplé jídlo je jen dílčím, okamžitým řešením neutěšené situace těchto lidí. Charita Česká republika jim ale krom azylu před mrazem nabízí i odborné poradenství a praktickou pomoc například s tím, jak se dostat z nekonečné spirály zadlužení,“ říká tisková mluvčí Charity Simona Cigánková.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Azylové domy, denní centra i noclehárny v kraji jsou na nástup mrazů vybaveny a připraveny. Poskytnou okamžitou pomoc lidem bez domova v podobě teplého pokrmu a noclehu. Pokud někde volná lůžka chybějí, nabízejí alespoň možnost přečkat noc na tzv. teplé neboli suché židli. Znamená to, že se lidé z ulice mohou uchýlit do místnosti se sociálním zařízením, kde přestojí to nejhorší, a většinou dostanou i polévku nebo čaj na zahřátí. V některých městech bývají v provozu vytápěné stany nebo vyhřívané buňky. Jinde testují speciální „iglú“. Jde o polystyrenové přístřešky, které uvnitř izolují teplo. V menších městech a obcích, kde služby pro lidi bez domova nejsou, se spolupracuje s místními úřady. Ty mohou často poskytnout prostory, kam se mají lidé z ulice možnost před mrazivým počasím schovat. Jedná se například o ubytovny pro dělníky najímané na sezónní práce.

„Klíčové je, aby se informace o dostupných možnostech k bezprizorním lidem dostaly. Proto vysílá Charita do ulic terénní pracovníky, kteří je vyhledávají a instruují, kam se mohou obrátit a za jakých podmínek. Na řadě míst nám pomáhá při záchraně lidí bez přístřeší i městská policie; o zapojení ale prosíme i vás, milí spoluobčané. I vy je totiž můžete nasměrovat do zařízení, které je na pomoc připraveno,“ vysvětluje Cigánková.

Na místě je možné člověku bez domova zaplatit nocleh, většinou se jedná o skutečně symbolickou částku, nebo se domluvit se sociálním pracovníkem na další formě pomoci. Vítány jsou jakékoli příspěvky na sociální služby, které lidem bez domova navíc pomáhají celoročně. Tato sociální zařízení lze podpořit i materiálně. Vhodnou formou pomoci je, po předchozí domluvě s vedením takového zařízení, i darování ošacení, lůžkovin nebo trvanlivých potravin.

Prosíme vás, abyste nebyli lhostejní k lidem, které vidíte na ulici ležet bez hnutí. Mohou se totiž nacházet v přímém ohrožení života – a nemusí se ani jednat o člověka bez domova. Pokud se venku v mrazivém počasí setkáte s ležícím člověkem, který nereaguje na jakékoli podněty, pomůžete přivoláním záchranné služby (linka 155), případně městské policie (linka 156). Děkujeme!