Poplatky za odpad nezdraží, mění se ale počet plátců!

PROSTĚJOV, PŘEROV – Víte, kdo všechno bude platit poplatek za komunální odpad? Kromě fyzických osob to budou i právnické osoby, které vlastní nemovitost, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Dobrou zprávou je, že se platby za odpad nezdraží.

Poplatníkem nadále zůstává fyzická osoba přihlášená v obci. Nezáleží na tom, zda v obci poplatník skutečně žije a vytváří odpad, respektive využívá systému odstraňování komunálního odpadu.

Změnu, kterou přináší novela zákona o místních poplatcích, je poplatková povinnost nově i právnických osob, které mají ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Typickým příkladem takové právnické osoby je družstvo, které vlastní byty, svěřenský fond nebo firma, která například v části budovy bude mít prostory pro podnikání a v části pro bydlení.

Sazba u místního poplatku za systém odpadového hospodářství zůstává ve stejné výši 600 Kč, se splatností 30. 06. 2022. I nadále platí úleva od poplatku ve výši 108 Kč pro poplatníka, který v příslušném kalendářním roce dovrší 65 a více let věku, tzn.,že tento poplatník zaplatí v roce 2022 částku 492 Kč.

Poplatek za rok 2022 má povinnost platit fyzická osoba, která má:

  •  v obci pobyt (občané ČR i cizinci);
  • ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (dále jen “poplatník”), a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu či rodinném domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

Poplatek za rok 2022 má povinnost platit právnická osoba, která má:

  • ve svém vlastnictví byt či dům, ve kterém není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

 

Obdobným směrem se vydá i město Přerov.  Tamní občané ale budou platit o sto korun více než v sousedním Prostějově. „Města a obce si mohly vybrat ze dvou možností. Buď zavést poplatek majitelům staveb podle skutečného množství jejich vyprodukovaného odpadu, což v podmínkách Přerova nelze, neboť tyto informace o odpadu nemáme. Anebo jsme mohli zavést jako dosud paušální charakter a touto cestou se vydáváme,“ nastínila náměstkyně přerovského primátora Hana Mazochová.

Zastupitelé tento týden odhlasovali, že Přerované budou i nadále platit za odpad roční poplatek ve výši 700 korun, který je splatný vždy k 30. červnu. A tuto částku budou nově hradit také občané, kterým až dosud byla poskytnuta úleva ve výši 350 korun, což se týkalo zejména těch, kteří na území města vlastní rekreační nemovitost, v níž nikdo není trvale hlášen.

„Poplatníkem se nově stanou i právnické osoby, svěřenecké fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností, které na území města Přerova vlastní byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba. Až dosud se na ně ohlašovací ani poplatková povinnost nevztahovala, neboť se týkala pouze fyzických osob,“ vysvětlila Milena Lanžhotská z odboru ekonomiky přerovského magistrátu.