V Šumperku se zvýší poplatek za odpad

Ilustrační foto

ŠUMPERK – Město Šumperk muselo přistoupit k nepopulárnímu opatření, jakým je zvýšení poplatku za odpad. Odpadový zákon, který od letošního ledna stanovuje ceny za ukládání směsného odpadu na skládkách, nutí obce sahat stále hlouběji do svých rozpočtů. Zdražují se však i další položky v odpadovém hospodářství města.

„Cílem nového odpadového zákona je odklonit ze skládek odpady, které tam nepatří. Jsou to komodity, které je možno dále využívat, a to jak materiálově, tak energeticky. A zvyšování poplatku za skládkování je nástroj, jak k tomuto cíli dojít. Zákon však parametry nastavil tak, že i když budeme v maximální míře třídit, máme šanci navyšování cen za likvidaci odpadu pouze zmírnit, nikoliv zastavit,“ uvedl šumperský místostarosta Jakub Jirgl. Vysvětlil, že poplatek za skládkování je pouze jednou z položek odpadového hospodářství města, které je jako celek rok od roku finančně náročnější. Zatímco v roce 2019 činily náklady na odpadové hospodářství 20 milionů korun, v roce 2020 to bylo o 2 miliony více, v letošním roce to bude částka kolem 23 milionů korun a předpokládané náklady v roce 2023 jsou 26, 6 milionů korun.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line .

Vzhledem k předpokládanému nárůstu cen se vedení města rozhodlo upravit obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, ve které musí trend zvyšování cen zohlednit. Největší změnou ve vyhlášce je navýšení poplatku za likvidaci komunálního odpadu pro občany o 8 korun za měsíc. Roční poplatek tak vzroste ze 744 na 840 korun.

V poplatku jsou zahrnuty služby svozu směsného a tříděného odpadu, přistavování kontejnerů na objemný odpad i bioodpad, úklid stanovišť sběrných nádob a černých skládek, opravy a údržba sběrných nádob a nákup nových. Zahrnuje také provoz sběrných dvorů, kde mohou občané města zdarma odevzdávat nebezpečné a objemné odpady, bioodpad, stavební odpad (občan může zdarma odevzdat 200 kilogramů stavebního odpadu měsíčně) a pneumatiky (ty je ale lépe odevzdávat zdarma na místa zpětného odběru, aby se za jejich likvidaci nemuselo platit).

Zastupitelé argumenty vedení města podpořili a navýšení poplatku na svém zasedání 9. prosince schválili. Poplatek za odpad je v Šumperku splatný k 31. prosinci. „Děkujeme všem občanům, kteří poctivě třídí odpad a věříme, že s jejich pomocí se nám bude dařit zmírňovat roční nárůsty nákladů na svoz odpadu,“ dodal Jakub Jirgl.