Nemáte na zaplacení záloh? Požádejte o dávku „pracák“

OLOMOUCKÝ KRAJ – Nemáte peněz nazbyt a trápí vás otázka, jak zaplatit zvýšené zálohy na energie? Pakliže jste přišli o svého dodavatele elektřiny a jste klienty poslední instance, máte možnost požádat o mimořádné sociální dávky.

O jednorázovou dávku pomoci v hmotné nouzi lze požádat na kterémkoliv Úřadu práce. Zásadní je, abyste neprodleně přešli od dodavatele poslední instance k běžnému dodavateli energií. Ve chvíli, kdy opustíte režim poslední instance, musí vám být neprodleně vystaveno vyúčtování. S tímto vyúčtováním, pokud nebudete mít dostatek vlastních finančních prostředků na jeho úhradu, se dostavte k úřednicím.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Na základě žádosti podané na předepsaném formuláři se posuzuje: stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně (posuzují se příjmy a majetek, zohledňují se náklady na bydlení) a je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení.

Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny. „Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně,“ sdělila Irena Dlesková z tiskového oddělení.

Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.