Úřad dohledal neznámé majitele pro výstavbu přehrady

PŘEROV – V souvislosti s výstavbou vodního díla Skalička se na přerovský Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových obrátilo Povodí Moravy s žádostí o součinnost při dohledání neznámých vlastníků pozemků potřebných k vybudování této stavby.

„Pracovišti v Přerově se po dlouhém pátrání podařilo úspěšně dohledat neznámé vlastníky podílů u 92 pozemků v katastrálním území Zámrsky a Špičky. Ke 23 pozemkům Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podal návrh na dodatečné projednání dědictví a u ostatních pozemků byli dohledáni žijící dědicové. Ti následně byli vyzváni k majetkoprávnímu dořešení pozemků potřebných k výstavbě,“ sdělila tisková mluvčí Michaela Tesařová.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Zpravodajství o nákaze koronavirem přinášíme ve speciálu Koronavirus on-line

Povodí Moravy tak může pokračovat ve vykupování pozemků, které jsou dotčené plánovaným vybudováním vodního díla Skalička.