Do šumperských škol se hlásí desítky ukrajinských dětí, pro před školáčky už není místo

Ilustrační foto Shutterstock

ŠUMPERK – V Šumperku a okolí našly azyl stovky ukrajinských rodin. Město jim zajišťuje nejen materiální pomoc, ale i výuku a kurzy češtiny. Děti se snaží zařadit do tuzemského systému vzdělávání.

O děti předškolního věku pečuje společnost PONTIS Šumperk v rámci dětské skupiny ve staré budově knihovny v ulici 17. listopadu. Zde je pro děti připravena péče každý všední den od 8:00 do 14:00 hodin. Dětská skupina pečuje o děti uprchlíků, kteří mají faktický pobyt v rámci území Obce s rozšířenou působností Šumperk. V současné době je však kapacita téměř naplněna. Zájem o dětské skupiny, respektive o péči o děti předškolního věku, je velký. Kapacita dětské skupiny je již vzhledem k poptávce ze strany rodičů nedostačující. Bohužel ani šumperské mateřské školy nemají kapacity na to, aby mohly děti přijmout. „Situaci navíc komplikuje i fakt, že děti mladších pěti let, na které se nevztahuje povinné předškolní vzdělávání, mají povinnost předložit doklad o očkování, v opačném případě nemohou být do mateřské školy přijaty,“ řekla vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů šumperské radnice Olga Hajduková. Vzhledem k situaci město v současné době hledá cesty, jak rozšířit nabídku péče o děti předškolního věku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Pro děti školního věku připravilo Středisko volného času Doris čtrnáctidenní adaptační kurz, který nabízí řadu aktivit. Ty dětem umožní přijít na jiné myšlenky po událostech, které je potkaly, odpočinout si a aklimatizovat se na nové prostředí. Jedná se například o tvořivé dílny, sportovní hry, procházku městem a podobně. Součástí těchto aktivit je i jazykový koutek, v němž se děti hravou formou učí základy českého jazyka. Kurz probíhá každý všední den od 7:00 do 14:00 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě je kurz určen pro děti s faktickým pobytem pouze ve městě Šumperku.  Po ukončení adaptačního kurzu rodiče přihlašují své děti do šumperských základních škol tak, aby byla zajištěna plynulá návaznost z adaptačního kurzu do základní školy. Co se týče kapacit v šumperských základní školách, ty jsou dostatečné. „V současné době je do šumperských základních škol přihlášeno asi čtyřicet dětí, počty se ale každým dnem mění,“ objasnila Hajduková.

Co se týká budoucích prvňáčků, bude na základě metodického pokynu z ministerstva školství pro ukrajinské děti vypsán zvláštní zápis do prvních ročníků základních škol a k povinnému předškolnímu vzdělávání. S řediteli šumperských škol je dohodnutý termín ve čtvrtek 2. června.  V tento den mohou ukrajinští rodiče s dětmi přijít do školy, kterou si vyberou, a zapsat své dítě. V případě, že ve škole nebude volná kapacita, bude rodičům doporučena jiná škola v Šumperku.

Kurzy češtiny pro dospělé

Město Šumperk eviduje velký zájem o kurzy českého jazyka pro dospělé. Zázemí pro výuku poskytne Dům kultury, problémem jsou ale personální kapacity, tedy učitelé, kteří by se výuky českého jazyka dospělých ujali. „Pokud by byl některý z učitelů ochoten se ujmout výuky češtiny pro ukrajinské uprchlíky, může se na mne obrátit,“ uzavřela Hajduková.