Kurz češtiny na olomoucké univerzitě by měl pomoci Ukrajincům získat práci

Foto Milada Křížková Hronová

OLOMOUC – Univerzita Palackého v Olomouci (UP) pořádá pro válečné uprchlíky z Ukrajiny kurz češtiny. První běh rekvalifikačního kurzu už začal a účastní se ho 15 zájemců. Kurz se koná v prostorách Filozofické fakulty a ve spolupráci s Úřadem práce, jeho cílem je zvýšit uchazečům šanci na získání práce.

V pomoci lidem, které sužuje válka na Ukrajině, se Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci přednostně zaměřuje na vzdělávací, kulturní a sociální program, na mezikulturní komunikaci a na odstranění vzájemných jazykových bariér. Právě těm se aktuálně věnuje rekvalifikační kurz češtiny. Je důležitý pro získání zaměstnání a v rámci pestré nabídky pomoci Filozofické fakulty UP jde o jednu z důležitých aktivit.  „Pilotní běh kurzu češtiny začal tento týden a účastní se ho prvních patnáct zájemců. Všichni se registrovali jako uchazeči o zaměstnání na Úřadu práce v Olomouci a zároveň projevili zájem o rekvalifikaci, tedy o český jazyk se zaměřením na trh práce,“ uvedla v pátek Pavla Poláchová za Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Právě to specifický třítýdenní kurz pro uprchlíky z Ukrajiny zdarma pořádá.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Účastníci pilotního běhu se učí ve fakultních prostorách na třídě Svobody 26 u Tržnice, od pondělí do pátku, vždy od 8:30 do 11:45 hodin. Na závěr kurzu mají absolvovat písemnou a ústní zkoušku. Pokud ji složí, obdrží certifikát. „Zájemce učí naši lektoři, tedy absolventky a absolventi olomoucké bohemistiky s bohatou zkušeností s výukou cizinců. Vyučují například na Letní škole slovanských studií či v ročních přípravných kurzech pro následné studium na vysoké škole,“ řekla Pavla Poláchová. Zdůraznila, že kurzy jsou určené primárně ukrajinským občanům, tak aby se v nastalé situaci mohli co nejrychleji uplatnit na trhu práce v České republice; potvrdila i snahu rozšířit je do některých dalších měst Olomouckého kraje.

V základním kurzu se zájemci učí grafický systém jazyka. Naučí se pochopit jednoduchý, přehledně strukturovaný text, porozumět jednoduchému formuláři a vyplnit ho či podat o sobě základní informace písemnou formou. Po kurzu by tak měli rozumět základním otázkám a měli by být schopni na ně v předvídatelných situacích reagovat. Účastníci kurzu rovněž budou umět podat základní informace o sobě a také o všedních věcech, které se jich a jejich práce bezprostředně dotýkají.

„Už nyní se mohou do kurzu registrovat další zájemci, přihlášky se na Úřadu práce přijímají do 13. dubna. Druhá skupina se pak začne učit 20. dubna. Kdyby byl větší zájem, jsme připraveni učit i více skupin najednou,“ doplnila Pavla Poláchová.