Litovel buduje ubytování pro uprchlíky, zrekonstruované prostory využije později město

Foto vše web města Litovel

LITOVEL – Zrekonstruované prostory bývalého hotelu Záložna budou nyní sloužit k ubytování uprchlíků z válkou zmítané Ukrajiny, po skončení ukrajinské krize budou využívány městem. Zatím není jasné, jestli zde město zřídí ubytovnu nebo prostory pronajme. Práce rychle pokračují, hotovo by mělo být na konci května.

Vláda ČR uložila hejtmanům, aby ve spolupráci se starosty obcí zajistili ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny. Litovel v současnosti nemá žádné vhodné prostory pro tento účel, proto hledala možnosti, jak ubytování zajistit. „Po prověření mnoha možností se nám jako nejvýhodnější jevila varianta Záložny. Investice je prováděna do majetku města a hlavně – zrekonstruované prostory budou využívány, po skončení ukrajinské krize, městem Litovel,“ uvedl na webu starosta města Viktor Kohout. Zatím není vyjasněno, jestli budou volné prostory využity k provozování ubytovny nebo je město pronajme. Již nyní se na město obracejí jednotlivci i firmy, že mají o pronájem zájem.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Co se týká samotných prací, jde pouze o opravu vybydlených prostor a zprovoznění instalací. Na tyto práce není potřeba stavební povolení. Vzniknou zde nové pokoje se společným sociálním zázemím a kuchyní na chodbě, ne byty. Opraví se a zasklí okna, opraví se sociální zařízení, pořídí se nová kuchyňská linka, nová světla, opraví se podlahy a tak dále. Celkové náklady jsou vyčísleny na 3,5 milionu korun. Při zadávání zakázky město kladlo důraz zejména na termín dokončení. Nejlepší termín nabídla společnost Tegart, které město zakázku zadalo. Přímé zadání veřejné zakázky v tomto finančním objemu není totiž zákonem omezeno. Hotovo by tak mělo být na konci května.

V pátek 8. dubna proběhla prohlídka s členy Rady města v rekonstruované části objektu Záložny. Podle starosty se během 14 dnů udělalo úctyhodné množství práce. Objekt byl kompletně vystěhován, bylo provedeno oškrábání staré malby, vyspravení prasklin, včetně přetažení stěn stěrkou a jejich zpevnění perlinkou. Postupně probíhá základní výmalba a repasování oken.