Přerovská nemocnice má zmodernizované operační sály, pacientům slibuje vyšší komfort

Slavnostní otevření zrekonstruovaných operačních sálů Nemocnice AGEL Přerov, foto Nemocnice AGEL Přerov

PŘEROV – Šest zrekonstruovaných operačních sálů se špičkovým vybavením ve středu slavnostně otevřela Nemocnice AGEL Přerov. Práce na modernizaci, přestavbě operačních sálů a jejich zázemí včetně pořízení moderních technologií trvaly devět měsíců.  Moderní sály zajistí lepší vybavení zdravotníkům a vyšší komfort pacientům

„Realizací projektu vzniklo moderní zdravotnické pracoviště s odpovídajícím zázemím a vybavením, které poskytne kvalitní lékařskou péči, zvýšení standardu operací a zajistí vyšší komfort a bezpečnost pacienta na úrovni odpovídající současným požadavkům,“ uvádí Jiří Ševčík, předseda představenstva společnosti AGEL Středomoravská nemocniční, pod kterou přerovská nemocnice spadá. Centrální operační sály v přerovské nemocnici jsou v nepřetržitém plném provozu od prosince 2001. Za dobu jejich fungování se značně opotřebovaly a nesplňovaly nejnovější požadavky nutné k poskytování komplexního servisu pro operační obory. To bylo hlavním důvodem modernizace.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Rozsáhlá přestavba byla rozdělena do dvou etap. Na sálech byly například kompletně vyměněny ocelové nosní konstrukce a stropní konstrukce, stěny byly nově obloženy, došlo k výměnám podlah a dveří, nebo byly vyměněny operační světla s integrovanými kamerami. Stavebníci během první etapy (15. července až 3. prosince 2021) pracovali v prostředí, kde museli respektovat nemocniční provoz. Akutní operativa se během modernizace sálů zcela přesunula z pěti operačních sálů v první etapě do dvou, ve druhé etapě do tří sálů.

Sály také získali nové moderní přístrojové vybavení. „Rekonstrukce operačních sálů přinesla výrazné zlepšení jak prostorového využití sálů, tak i kvality přístrojů používaných při operacích a k anestezii. Přístrojové vybavení je nyní na špičkové úrovni, zlepšuje komfort operování, a v neposlední řadě bezpečnost prováděných výkonů. Tím přináší benefity jak personálu, tak především našim pacientům,“ říká primář Centrálních operačních sálů a centrální sterilizace přerovské nemocnice Petr Skácel s tím, že moderní zobrazovací techniky také umožňují zaznamenávat operační výkony a používat tyto záznamy k výuce či vědecké činnosti lékařů i středního zdravotnického personálu.

Ročně se na Centrálních operačních sálech vykoná až 6 000 operačních zákroků. Na těchto sálech je péče poskytovaná pacientům všech věkových skupin, všech odborností a z regionu velmi širokého, obsahující nejen region Přerovska, často zahrnuje i péči pro zahraniční klientelu. „Nové technologie a přístroje budou pomáhat v léčbě a zdokonalování operačních technik před, v průběhu i pooperačním průběhu.  Jde o poskytování komplexní péče o pacienty nejen pro plánované, ale i akutní výkony všech odborností jako chirurgie, ortopedie, traumatologie, gynekologie, urologie či oční,“ sdělil náměstek pro léčebně preventivní péči přerovské nemocnice Štefan Repovský.

Celková investice při modernizaci dosáhla 99 milionů korun, přičemž celý projekt byl financován z evropských dotačních programů.