Participativní rozpočet Přerováky zajímá. Poslali desítky návrhů

Magistrát města Přerova

PŘEROV – Pětačtyřicet. Tolik návrhů přišlo od občanů do participativního rozpočtu města Přerova. Své nápady – co, jak, kde a čím v Přerově vylepšit – mohli zájemci na adresu města posílat do 30. dubna. Harmonogram participativního rozpočtu, který nese název Chci v Přerově, jede dál podle plánů.

Do 31. května proběhne kontrola formální správnosti a realizovatelnosti návrhů, 15. června budou zveřejněny návrhy k veřejnému hlasování, od 16. do 17. června se otevře možnost veřejného projednávání návrhů, od 20. června do 31. července se bude hlasovat a 15. srpna město zveřejní vítězné projekty. Komise, která se bude v první fázi návrhy zabývat, zasedne ve složení: primátor města Petr Měřínský, náměstkyně Hana Mazochová, náměstek Petr Kouba, vedoucí odboru koncepce a strategického rozvoje Pavel Gala, vedoucí odboru řízení projektů a investic Ivana Pinkasová a vedoucí odboru správy majetku a komunálních služeb Miloslav Dohnal.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Na participativní rozpočet je vyčleněna částka ve výši milion a půl. Zvítězit mohou tři větší návrhy, každý za maximálně 500 tisíc, anebo více malých. „My jsme rádi, že se Přerované zajímají o věci veřejné, že vyslyšeli naši kampaň a zapojili se se svými nápady. O tom, které projekty dostanou zelenou, rozhodnou sami občané svým hlasováním,“ řekl primátor Přerova Petr Měřínský.