Nové stromy či květinové záhony. V Prostějově přibyla nová zeleň

Ilustrační foto Pixabay.com

PROSTĚJOV – Město Prostějov využilo jarní období a přibylo zde spoustu nových stromů, vznikly také nové květinové záhony. S obrovským zájmem se setkalo komunitní sázení, v rámci něhož byly vysázeny další nové stromy.

Odbor správy a údržby majetku města Prostějova celoročně pečuje o městskou zeleň včetně parků, lesoparku Hloučela či botanické zahrady. Stará se o všechny městské stromy včetně památných, keře, živé ploty, trávníky, záhony, závěsné nádoby, žardinky a podobně. Jarní měsíce se samozřejmě vždy nesou v duchu nové výsadby a výsevů. „Město Prostějov se ve zvýšené míře věnuje péči o zeleň, která je právě v těchto měsících nejvíce aktuální. Například v dubnu se pracovníci odboru věnovali výsadbě keřů v lokalitách ulic Mathonova a Rumunská, výsevu květnatých luk v lokalitě na Cviklu v Čechůvkách, nebo obnově trvalkového záhonu na náměstí Odboje. Dále můžeme zmínit zatravnění části plochy biocentra ve Vrahovicích – u soutoku Hloučely a Romže formou hydroosevu,“ říká 1. náměstek primátora Jiří Pospíšil, v jehož gesci je správa a údržba majetku města.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

„V neposlední řadě je třeba zmínit práce na výsadbě stromů v intravilánu města. Prozatím v rámci jarního sázení (mimo sázení komunitního) již bylo vysazeno zhruba 100 stromů. Stromy se sázely například na sídlišti Svobody a Edvarda Beneše, v ulicích Bulharská, Kralická, Studentská a u kostela ve Vrahovicích. Pochopitelně nezapomínáme ani na samotné centrum města, kde lidé mohli zaznamenat nové stromy na Přikrylově náměstí či na ulici Blahoslavova. Mohou se také nově těšit na květenu lilií, kterou odbor v měsíci dubnu, pomocí strojní výsadby, nechal vysázet,“ zmiňuje náměstek Pospíšil. Další výsadba bude následovat v květnu, město plánuje vysadit dalších zhruba 80 stromů, celkem by na jaře mělo v Prostějově přibýt 228 stromů. Další budou vysazeny v rámci komerčních investičních akcí.

K možnosti sázení stromů na městských plochách náměstkyně primátora Milada Sokolová podotkla, že ne ve všech případech lze veřejná prostranství k sázení stromů využít z důvodu existence inženýrských sítí a jejich ochranných pásem či těsné blízkosti společné hranice s pozemky cizích vlastníků. Takovým příkladem jsou například ulice Drozdovická či Rumunská, kde pro přítomnost velkého množství podzemních vedení sítí není v současné době možno stromy vysazovat.

Součástí jarních činností je také komunitní výsadba stromů, která již běžela hned ve třech etapách. „Tou zcela nedávnou bylo sázení stromů podél cyklostezky ve směru na Bedihošť. První a druhá etapa výsadby stromů proběhla na podzim loňského roku na Cviklu v Čechůvkách a začátkem dubna v ulici Ječná,“ doplnil Jiří Pospíšil. Jak k jeho slovům dodává Milada Sokolová, iniciativa komunitního sázení ji před časem napadla mimo jiné i proto, že se často rodiče při vítání občánků ptají, zda je možno za jejich dítko někde v Prostějově vysadit strom. „Jsem velice ráda, že se tato aktivita ujala a setkala se se zájmem veřejnosti. Ten byl skutečně obrovský a já věřím, že podobné akce budou i v budoucnosti následovat,“ řekla ke komunitnímu sázení Milada Sokolová.

Foto Magistrát města Prostějova
Foto Magistrát města Prostějova
Zatravnění, foto Magistrát města Prostějova