Křižovatka u Billy na Povlu v Olomouci se brzo otevře, u Alberta se bude jezdit jinak

Křižovatka u Billy, foto Magistrát města Olomouce

OLOMOUC – Stavba tramvajové trati na Nové sady v Olomouci v posledních měsících probíhá nezávisle na sobě ve dvou úsecích. Jeden úsek je před Albertem v Zikově ulici, druhý na opačném konci ulice na křižovatce se Schweitzerovou ulicí u Billy. V obou se bude měnit provoz.

V prvním z těchto úseků před Albertem probíhaly v uplynulých týdnech výkopy, násypy konstrukčních vrstev, montáže kolejí a betonáž dalšího úseku pevné jízdní dráhy. Od 23. května již nebude možné vyjíždět kolem Alberta na parkoviště u Penny a uzavřeno bude také „esíčko“ na souběžnou silnici se Zikovkou. Veškerý provoz z Werichovy ulice bude poté směřován po souběžné ulici se Zikovou ulicí do Rožňavské. Odtud budou řidiči přímo vyjíždět do Schweitzerky nebo přes sídlištní blok Trnkovy ulice na Rooseveltku.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Druhým souběžným úsekem výstavby je křižovatka ulic Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova u Billy. Tady se uskutečnila pokládka asfaltového souvrství v pravé části komunikace a tramvajové trati, montáže stožárů světelné signalizace a veřejného osvětlení. Začaly už také práce na dokončení chodníků a cyklostezek, které vedou kolem celé křižovatky. „K 30. květnu se bude tato křižovatka i chodníky zprovozňovat dle původního plánu,“ uvedl investiční náměstek olomouckého primátora Martin Major. Další změny u Billy plánovány nejsou, stavba zvládne svou práci za současného režimu omezení.