Chci v Přerově: město zve k projednání návrhů do participativního rozpočtu

Ilustrační foto Magistrát města Přerova

PŘEROV – Kdo se chce seznámit s projekty, které přišly od občanů do participativního rozpočtu města Přerova, bude mít možnost. V pátek 17. června od 16 hodin se bude ve velkém sále Městského domu v Přerově konat veřejné projednávání. Navrhovatelé dostanou čas k představení svého návrhu – přesvědčit tak mohou přihlížející diváky, aby jejich myšlenku v hlasování podpořili.

„V participativním rozpočtu se sešlo pětačtyřicet návrhů. Obecně se jedná o nápady směřující do oblasti zlepšení veřejného prostranství, relaxace, ekologie, sportovního vyžití, některé návrhy míří do podpory cyklodopravy či do bezpečnosti dopravy,“ nastínil okruhy námětů vedoucí odboru rozvoje přerovského magistrátu Pavel Gala. Upozornil také na to, že některé nápady od občanů, které byly přijaty, nejsou objektivně realizovatelné, nebo se jedná o návrhy, nesplňující zadání. Projekty, které by šlo teoreticky přenést z papíru do reálu, budou zveřejněny nejpozději do středy 15. června na webových stránkách participativního rozpočtu a tady se s nimi zájemci mohou poprvé seznámit.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

O dva dny později pak návrhy budou veřejně prezentovány. „Každý občan může na projednávání přijít, seznámit se s návrhy a pokládat navrhovatelům otázky. To mu může pomoci v rozhodování, který nápad bude chtít podpořit,“ doplnil koordinátor této akce František Zlámal z přerovského magistrátu.

O vítězných projektech budou hlasující rozhodovat od 20. června do 31. července. „Princip a způsob hlasování veřejnosti včas vysvětlíme. S výsledkem – tedy s tím, které projekty dostaly od hlasujících nejvíce bodů – seznámíme Přerovany 15. srpna,“ uvedl primátor města Petr Měřínský. Připomněl i to, že na participativní rozpočet, který dostal název Chci v Přerově, je vyčleněna částka ve výši milion a půl. Zvítězit mohou tři větší návrhy, každý za maximálně 500 tisíc, anebo více malých.