Je možné spatřit v zrcadlech krom vlastního obrazu i záhadné scény?

Záhadný příběh se odehrál roku 1961 v Londýně. Je možné, aby se v zrcadle zjevila paní Batesové děsivá událost, která měla teprve nastat?

Scéna v zrcadle

Jednou v neděli na podzim roku 1961 se Sally Batesová a její manžel Tom vydali na cestu, aby si v Pimlicu, londýnské městské části, prohlédli řadový dům postavený ve viktoriánském stylu. Dům byl totiž na prodej. Manželé si jej prohlédli a zdálo se, že vše je v nejlepším pořádku. Než však dům opustili, vyšel Tom ještě jednou do nejvyššího patra, aby si tam něco poměřil.

Sally se mezitím rozhlížela v obývacím pokoji, kde viselo velké staromódní zrcadlo. Když se do něj pozorněji zadívala, spatřila v místnosti za sebou dvě cizí osoby – černovlasou dívku a podsaditého světlovlasého mladého muže. Už už se k nim chystala obrátit, když se všimla, že dvojice se hádá. Muž se rozzuřil a dívku udeřil, ta se poté svezla na podlahu. Sally začalo docházet až nyní, že celá scéna se odehrála naprosto neslyšně – jako v němém filmu. Rychle se otočila, ale v místnosti se nikdo nenacházel. Když se znovu obrátila k zrcadlu, již tam nebylo nic k vidění. Srdce se jí rozbušilo, mátly ji snad smysly?

Pospíchala k Tomovi a oznámila mu, že dům nemohou koupit, protože v něm pravděpodobně straší. Muselo se tu prý stát něco strašného. Vyprávěla mu o tom všem, ale Tom byl realista a zdráhal se uvěřit. Nic však nedokázalo Sally přesvědčit, že byla jen obětí chvilkové halucinace. Tom byl zklamaný a rozmrzelý.

Večírek a seznámení

Za týden byli oba pozváni na večírek, který pořádala jejich přítelkyně Jane. Sešla se veselá společnost, když ale Sally při uvítání pohlédla k baru, nemohla se ani nadechnout – spatřila atraktivní černovlasou dívku, v níž rozpoznala osobu, kterou viděla v zrcadle. Dozvěděla se, že se dívka jmenuje Prue a je novou přítelkyní Jane. Dokonce Sally Prue představili. Sally potlačila nutkání zeptat se dívky, zda byla někdy v onom domě v Pimlicu, vždyť se osobně přesvědčila, že domněle zavražděná je v pořádku.

Poté, co se vydala hledat Toma, spatřila v chodbě podsaditého světlovlasého mladíka, který právě přišel. Sally si uvědomila, že i on je stejný muž, jehož viděla v zrcadle. Představil se jako bratranec Jane, který strávil šest let v Hongkongu.

Na Sally toho bylo moc a poprosila Toma, aby ji okamžitě doprovodil domů. Převyprávěla mu své poznatky a ujistila ho, že se v obou osobách, které byly navlas stejné jako jejich zrcadlové protějšky, v žádném případě nemýlí. Manžel už se opravdu začal strachovat o její duševní zdraví. Snažil se ji ale uchlácholit, že je jen přepracovaná.

Šťastný pár

Za nějakou dobu Sally zavolala přítelkyně Jane. Sdělila jí, že se Prue zasnoubila s jejím bratrancem a působí údajně dojmem, že je v sedmém nebi. Avšak Sally šťastná nebyla, tato zpráva ji velmi zasáhla. Vzpomínka na výjev v zrcadle byla stále velmi živá. Jane jí dále oznámila, že se mladý pár chce co nejdříve vzít, rozhlížejí se po nějakém domě a oba přitom upřednostňují čtvrť Pimlico.

Sally vše pověděla manželovi a neskrývala své obavy. Ten však reagoval s jízlivou nenuceností – jak by mohla jeho žena vidět něco, co se teprve – možná – stane?

Obavy se naplnily

Po několika neklidných týdnech se ale kvůli Sally rozhodl zavolat Jane, aby se pozeptal, jak se daří novomanželům. Jane mu však s pláčem oznámila, že Prue je mrtvá. Při prohlídce jednoho domu v Pimlicu se zřítila ze schodiště a utrpěla smrtelnou frakturu lebky.

Tom se obrátil k Sally a byl v obličeji sinalý jako smrt. S hrůznou jasností si uvědomil, že jeho žena celou strašnou událost – a navíc její skutečný průběh – už viděla před několika týdny. I přes toto vědomí nebyli schopni s tím něco podniknout. Prostě by jim žádný policista ani právník neuvěřil.