Co znamená nové značení na Masaryčce v Olomouci pro řidiče a co pro cyklisty

Fotky Městská policie Olomouc

OLOMOUC – Brzy se opět obnoví plný provoz na Masarykově třídě v Olomouci. Určitě si povšimnete nového dopravního značení, které vzniklo po obou stranách silnice. Nová značka upozorňuje na zvýšený pohyb cyklistů v místě, kde není vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty z důvodu nedostatečné šířky silnice. Městská policie Olomouc informuje o tom, co toto označení znamená pro řidiče a co pro cyklisty.

O termínu otevření nového mostu přes řeku Moravu na Masarykově třídě v Olomouci jsme vás informovali v tomto článku. Na zmíněné ulici se tak plně obnoví běžný provoz. V této souvislosti informuje Městská policie Olomouc o skutečnosti, že po obou stranách silnice na této třídě byly nově vytvořeny takzvané „Piktogramové koridory pro cyklisty“ (symbol kola a pod ním jsou dvě šipky udávající směr jízdy). Značka vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů. Řidiče aut tato dopravní značka upozorňuje na skutečnost, že na silnici je zvýšený pohyb cyklistů. Toto označení se používá v místě, kde není dostatečná šířka silnice a nelze zřídit vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty.

Staňte se členy FB skupiny Život v Olomouckém kraji a žádná zpráva vám neunikne.  Sledujte nás na Twitteru, kde pro vás připravujeme plejádu pestrých zpráv.

Řidiči by se měli chovat vůči cyklistům ohleduplně a dbát zvýšené opatrnosti (nepředjíždět v případech, kdy by to bylo nebezpečné a dodržet při předjíždění boční odstup od cyklisty 1,5 metru). Ze značky pro ně nevyplývá žádné omezení nebo zákaz v rámci zastavení a stání auta. „Je také nutno připomenout, že po Masarykově třídě jezdí tramvaje, kdy pro řidiče vozidel platí ustanovení § 27, odst. 2) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu vozidel, kde je uvedeno, že v době od 5:00 do 19:00 hodin je zakázáno stání tam, kde by nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí volný jízdní pruh široký nejméně 3,5m,“ připomněl mluvčí Městské policie Olomouc Petr Čunderle.

Naopak cyklisté by si měli uvědomit, že uvedený piktogram jen upozorňuje na jejich zvýšený pohyb na silnici a i oni musí dodržovat pravidla provozu, zejména se plně věnovat jízdě na kole a chovat se ohleduplně.