Mimozemšťané pronásledovali rybáře!

USO

Hlubiny oceánů pokrývají kolem 70% povrchu naší planety. Z větší části jsou stále neprobádané, a to láká nejen badatele a objevitele dosud neznámých druhů podmořských živočichů. Existuje totiž též fenomén USO – neidentifikované podmořské objekty – neznámé objekty nejsou jak vidno pozorovány jen na obloze.

Pozorování USO roku 1965

Je možné, že nekonečné mořské hlubiny nejsou pro cizí inteligenci tak velkou otázkou jako třeba pro nás. Záhadné ponorky se objevovaly již dříve, kontrašpionáží byly však přisuzovány k opačné mocenské straně. Podrobnějším zkoumáním však zjistíme, že i zde (podobně jako u UFO) byla využita technologie převyšující znalosti našich konstruktérů.

V roce 1965 pozorovali dva muži z útesů u Wonthaggi v australském státě Victoria snad až 15 minut jakési “dopravní prostředky”, které se vynořily asi 800 metrů od pobřeží. Tyto objekty se posléze od sebe vzdálily, obrátily se k otevřenému moři a zmizely. Oba muži se domnívali, že šlo o ponorky. Bylo zalarmováno australské válečné námořnictvo, ale to zjistilo, že v uvedenou dobu se v této oblasti žádná ponorka nezdržovala, už proto, že voda je tu příliš mělká.

Asi čtyři dny poté byly spatřeny v Queenslandu před Coolumem dva cylindrické objekty a o další tři dny později byli nedaleko Brisbane dvěma většími objekty dokonce pronásledováni rybáři! V červnu téhož roku přelétal pilot C. Adams ostrov Island severovýchodně od Brisbane. U ostrova spatřil jakousi flotilu pěti vřetenovitých, neznámých podvodních objektů, z nichž dva byly asi 30 metrů dlouhé – další tři plavidla byla mnohem menší. Tyto podivné ponorky byly spatřeny i dříve v tomto roce před Novým Zélandem.

V lednu 1965 totiž letěla jedna DC-3 ve výšce jen asi 150 metrů nad přístavem Kaipara, když kapitán hlásil velrybu na mělčině. Při bližším pohledu se však dalo rozpoznat, že “kůže” je z kovu. Objekt pokládaný za velrybu byl asi 30 metrů dlouhý a ležel deset metrů hluboko ve vodě. Námořnictvo ovšem sdělilo, že ponorky těmito místy nemohou proplouvat.

Věž a kostka?

Ale asi nejzvláštnější případ USO se téhož roku udál opět v blízkosti pobřeží Nového Zélandu. V listopadu zpozorovali dva lovci langust z Jižního ostrova, jak u Rugged Island ve vzdálenosti asi 300 metrů vystupuje z moře podivná věž, k níž byla připojena ještě podivnější kostka. To vše se událo jen po dobu několika vteřin, voda kolem pak začala vřít a objekty zmizely.Oba muži si byli jistí, že se nejednalo o velryby, ani o věž obyčejné ponorky. Námořnictvo opět odmítlo posoudit celou věc s tím, že ponorky se těmto místům vyhýbají kvůli útesům.

Jestliže si nějaká neznámá síla vybrala naše neprobádané mořské hlubiny, z jakého důvodu? Odpověď hned tak nenalezneme…