Obálky s modrým nebo červeným pruhem. Jaký je v nich rozdíl a co čekat od jiných barev

Ilustrační foto

Obálky s barevnými pruhy v nás většinou vzbuzují nelibé pocity. Většinou proto, že je používají zejména instituce státní správy. Běžný smrtelník netouží být s nimi v bližším kontaktu, jelikož mu zpravidla připomínají nějakou jeho povinnost (dostavit se k soudu, zaplatit nedoplatek či projednat dopravní přestupek). Mají tyto barevné pruhy již z dálky varovat adresáta, aby se před pošťákem co nejrychleji schoval, nebo mají nějaký hlubší význam? Asi tušíte, že první odpověď není ta správná.

Kdo může používat dopisy s pruhem

Obálky s barevným pruhem sice opravdu používá státní správa, ale mohou je používat také firmy a můžete si je klidně zakoupit i vy. Pruh tedy neříká, kdo obálku odeslal, ale přehledně informuje o tom, jaká pravidla platí pro doručení dané písemnosti.

Obálka s červeným pruhem

Obálka s červeným pruhem již svou barvou vzbuzuje respekt, a to zcela oprávněně. Říká, že její obsah je natolik důležitý, že odesílatel požaduje, aby mu bylo odesláno potvrzení o tom, že dopis vám, jakožto adresátovi, byl předán. Potvrzením je tzv. doručenka, popř. dodejka, kterou vy při převzetí dopisu podepíšete, a pošta ji zašle adresátovi zpět. Ten má černé na bílém, že jste poštu převzal a vy se nemůžete později bránit, že vám zásilka nedošla, a tudíž jste neměli ani tušení o tom, že bystě měli zaplatit alimenty na svých pět nemanželských dětí. Právě z důvodu prokazatelnosti doručení ji využívají finanční úřady, soudy, policie atd.

Obálku s červeným pruhem můžete převzít pouze vy jakožto adresát. Dokonce ani nemůžete nikomu udělit plnou moc k jejímu převzetí. Na jedné straně to je nevýhoda. Pokud nejste delší dobu doma, nikdo z vaší rodiny nemůže zásilku převzít, protože její obsah je určen výhradně vám. Vy se tudíž nedozvíte, o co se v ní jedná. Na druhé straně to je i výhoda, protože vaše manželka se z dopisu nedozví, že máte pět nemanželských dětí. Pokud nebudete doručovatelem zastižen, zásilka bude uložena po určitou lhůtu na poště, a pak  bude zpravidla odeslána zpět odesílateli.

Obálka s modrým pruhem

Tato obálka obsahuje rovněž důležitou písemnost, nicméně její důležitost je přece jen o něco menší než v předešlém případě. I u této zásilky se odesílateli zasílá doručenka, popř. dodejka, která potvrzuje převzetí, avšak dopis nemusíte převzít vy osobně, ale může ho převzít také určený zmocněnec. Tedy někdo, komu jste oficiálně nechali vystavit zmocnění k tomuto úkonu. Může se jednat o vašeho manžela, příbuzného nebo klidně i sousedku. Pokud nedojde k převzetí zásilky, bude tato opět uložena po určitou lhůtu na poště a pak dle konkrétních okolností bud odeslána zpět nebo vhozena do vaší schránky.

Další barvy

Jen pro úplnost dodejme, že škála barevných pruhů je poměrně široká. Například žlutý pruh se týká zasílání přístupových údajů do informačního systému datových schránek pro úřady nebo právnické osoby, fialový pruh zase znamená, že máte dluh u nějaké firmy. Můžete také dostat jen bílý dopis bez pruhu, avšak i ten může být důležitý. Požadovaná poštovní služba na něm bude vyznačena razítkem nebo napsaná rukou, což plnohodnotně nahradí barevné pruhy.