Výběrové řízení pro regionální autobusovou dopravu pozdržely námitky dvou dopravců

PARDUBICKÝ KRAJ – Provozování linkových autobusů v kraji měly od poloviny letošního roku původně převzít společnosti Arriva Východní Čechy a ČSAD Ústí nad Orlicí (ICOM transport). Kraj připravil v únoru 2019 výběrové řízení na autobusové dopravce pro regionální dopravu, kteří by tuto službu zajišťovali dalších deset let. V poslední možný den pro podání přihlášek byly proti zadávací dokumentaci podány námitky dvou společností (Arriva Morava a Toms Transport) a antimonopolní úřad zakázal kraji podepsat s vítězi smlouvu.

Jaký bude nyní postup kraje a co mohou podané námitky znamenat pro cestující v regionu? „Naším cílem bylo vybrat autobusové dopravce, kteří budou poskytovat služby ve veřejné linkové osobní dopravě od poloviny roku 2020 na dobu deseti let. Po řadě jednání a debat jsme rozdělili Pardubický kraj do osmi oblastí, u kterých jsme jednoznačně nadefinovali počet autobusů v různých kategoriích, dále jízdní řády, jež je dopravce povinen akceptovat, a další nutné požadavky. Chceme pro cestující zkrátka vybrat nejlepší možnou variantu k přepravě autobusovými spoji,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Termín uzavření smlouvy s vybranými dodavateli autobusové přepravy byl předpokládán nejpozději koncem října 2019. Proti vyhlášené veřejné zakázce ale byly v poslední možný den pro podání přihlášek podány námitky k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tyto námitky dvou dopravců pozdržely celé výběrové řízení. Podaných námitek bylo hned několik, avšak ÚOHS se v této věci zabývá pouze dvěma případy. Jedním je požadavek Pardubického kraje na bankovní záruku poskytnutou výhradně bankou na území ČR a s licencí České národní banky, jež se společnostem zdá diskriminační. Druhý případ představuje stanovení kategorií autobusů, co se týče jejich rozměrů, což údajně vytváří bezdůvodnou překážku hospodářské soutěže.

Kraj proti rozhodnutí ÚOHS podal rozklad, jelikož je přesvědčen, že v žádném případě hospodářskou soutěž neporušil a nikoho nediskriminoval. „Celé výběrové řízení bylo svěřeno firmě, která se řízeními zabývá – abychom neudělali žádnou chybu. V tuto chvíli společně děláme vše, abychom našim cestujícím i nadále zachovali potřebný servis. Oslovíme možné dopravce k zajištění obsluhy mezidobí, než se tato věc podaří vyřešit. Cestující se tak jednoznačně nemusí bát o autobusovou dopravu v našem kraji,“ dodal náměstek Kortyš.

Foto: Icom Transport a Arriva Východní Čechy