KORONAVIRUS: Kvůli rapidnímu nárůstu nových případů přistupují epidemiologové k mimořádným opatřením

Zdroj: online vysílání

Česko – Přesně tak, jak někteří předpokládali, koronavirová nákaza se znovu hlásí o slovo. Ačkoliv se již zdálo, že Česko epidemii překonalo, o víkendu hygienici zaznamenali nejvyšší počty nově nakažených za poslední dva měsíce. S ohledem na to, že se ale jedná o výskyt v jasně specifikovaných oblastech, i podle ministra zdravotnictví není důvod k velkým obavám – o stále tematizovanou „druhou vlnu“ se ani dle slov epidemiologů nejedná. Přesto pracovní skupina pro uvolňování opatření definovala sadu zpřísnění. Ta budou mít zatím pouze lokální charakter.

Konkrétně v sobotu zachytili hygienici 260 nových případů nákazy koronavirem, v neděli to pak bylo ještě více, 305. Jak ale upřesnil Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky, nárůst se týká zejména oblasti Karvinska a Frýdecko-Místecka, pozitivní navíc je, že většina pozitivně testovaných je bezpříznaková. Naopak v Praze se situace uklidňuje (roušky tak budou povinné jen při účasti na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v MHD) a na většině území ČR nejsou žádné masivní výskyty onemocnění covid-19 evidovány. I proto budou zpřísněna právě opatření týkající se dvojice zmiňovaných oblastí, kde od zítřejšího dne bude platit zákaz návštěv v nemocnicích a zařízeních sociálních služeb, stejně tak bude omezena účast lidí na hromadných akcích, a to z pěti set na sto. Kromě toho se Karvinska a Frýdecko-Místecka nebude týkat sada uvolnění, která vstoupí v celé republice v platnost od 1. července.

„Věřím tomu, že tato opatření povedou k zamezení dalšímu šíření. Kontaktů u pozitivních případů je skutečně hodně, do testování jsme zapojili i kolegy z dalších krajských hygienických stanic – masivní testování se orientuje na daná ohniska, a proto je velké množství nových záchytů. To je ale dobře, jelikož se tak daří nakažené identifikovat, čímž se riziko dalšího šíření snižuje,“ shrnul situaci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová pak na všechny apelovala, aby se chovali co nejvíce zodpovědně. „Virus tu mezi námi je, většina těch případů, které máme, je zatím bezpříznaková, což je dobré z hlediska kapacity zatížení zdravotnického systému. Narážíme ale na podceňování příznaků onemocnění – třeba když má člověk mírně zvýšenou teplotu, ale přesto se zúčastní firemní akce, na níž jsou přítomni kolegové z celé republiky – které znamená velký potenciál šíření mezi těmito kontakty a také mezi kontakty těchto kontaktů,“ upřesnila.

V Česku aktuálně hygienici evidují cca desítku lokálních ohnisek nákazy novým typem koronaviru, všechna jsou ale pod kontrolou a podle Ladislava Duška z ÚZIS nepředstavují žádnou zvláštní zátěž ani riziko velkého šíření. „Celková epidemiologická situace v ČR je – troufnu si říci – velmi dobrá, plošně nedochází k nekontrolovatelnému šíření nákazy, ale výskyt lokálních ohnisek dokazuje, že koronavirus jen tak nezmizí a populace se s ním bude muset naučit dlouhodobě žít,“ doplnil s tím, že prioritou je udržovat v chodu sytém, který je schopen včas reagovat na lokální výskyty. Proto se pozornost hygieniků nezaměřuje jen na sledování pozitivně diagnostikovaných, ale neopomíjí ani rizikové provozy a zranitelné skupiny obyvatelstva.

S ohledem na lokální ohniska nákazy pak již nemá význam sledovat ani v minulosti hojně zmiňované reprodukční číslo R. Za účelem průběžného vyhodnocování situace tak odborníci nově sledují tzv. rizikové skóre na desetistupňové škále. Toto skóre bude denně zveřejňováno pro každý okres – kdy rizikové faktory budou klasifikovány pomocí bodů od 0 do 10 – a to po páté hodině odpoledne na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Ve většině republiky toto skóre nyní neindikuje žádné riziko, jen Karvinsko dosahuje hodnoty 4-6, což značí rostoucí trend výskytu vyžadující specifická opatření, nikoliv však dramatická a přijímaná v plošném měřítku.

Vedoucí skupiny pro uvolňování opatření Rastislav Maďar nakonec dodal, že s kolegy na základě výše zmiňované stupnice nadefinovali stupně protiepidemických opatření, která budou sloužit jako doporučení pro krajské hygienické stanice. To by pak mělo zajistit standardizaci postupu napříč republikou, kdy zpřísňovat se bude v opačném směru, než se uvolňovalo, tedy nejprve by mělo být zaváděno povinné nošení roušek, dále povinné rozestupy, omezení hromadných akcí apod.  „Případy nového výskytu jsou distribuovány napříč republikou pouze v ohniscích, o druhou vlnu se epidemie se nejedná,“ uzavřel Maďar.