Pacienti ve Svitavách se konečně dočkali úprav na poliklinice

SVITAVY – Jen několik měsíců stačilo na realizaci roky očekávané úpravy svitavské polikliniky. Lékárna byla z třetího nadzemního podlaží přemístěna do přízemí a v horní části vznikly nové ambulance.

„Veřejná část lékárny byla z horního patra přemístěna dolů hned ke vchodu polikliniky, kudy chodí ošetření pacienti z budovy a dostupnější to bude i pro lidi zvenčí. Dále došlo k modernizaci všech podlaží a přesunu stávajících ambulancí. V horní části se uskutečnila adaptace prostor na dvě nové ambulance ORL a jednu soukromou neurologickou. V nemocniční části pak byly provedeny úpravy dle požadavků lékárenské praxe,“ popsal změnu krajský radní pro oblast zdravotnictví Ladislav Valtr.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

O potřebě rekonstrukce polikliniky a přiblížení výdeje léků blíže k východu se zde mluvilo mnoho let. Nyní se konečně vše dořešilo, stavební práce se uskutečnily postupně v etapách a za provozu ordinací. „Investiční akce právě v těchto dnech vrcholí dokončením poslední etapy a přípravou její kolaudace, jde o prostory ambulancí včetně zázemí, čekárny a neveřejné části lékárny ve třetím podlaží. Cena díla, kterou hradí Pardubický kraj, činí 33,7 milionů korun včetně DPH. Součástí realizované rekonstrukce je i nákup zdravotnické technologie a nábytku za 4,7 milionů korun, které pořídila na vlastní náklady nemocnice,” dodal Ladislav Valtr.

Stavební úpravy polikliniky započaly v listopadu loňského roku. V březnu letošního roku byla otevřena lékárna a v červnu byly dokončeny stavební úpravy ambulancí.

Foto: Pardubický kraj