Záhada irského hradu Leap: Jaký démon se ukrývá v jeho zdech?

Leap

I u nás nalezneme strašidelných hradů a zámků spoustu, po světě tisíce. Nahnat opravdovou hrůzu dokáží ale jen některé – a k nim patří i irský hrad Leap. Strašný přízrak se prohání ve zřícenině tohoto hradu, který byl prý postaven na posvátném místě druidů.

Jak to začalo

Již samotnou stavbu hradu, který vznikal kolem roku 1250, jak se nejčastěji uvádí (přesně to nikdo neví), doprovázely divné události. Dělníci poté, co spatřili duchy, prchali ze stavby – teprve tehdy se mělo ukázat, že se staví na místě, kde své obřady prováděli druidové.

Stavbu to přesto neohrozilo. Hrad byl postupně rozšiřován.

Nechvalně proslulý rod

Hrad proslavil hlavně rod O´Carrollů. Zřejmě nebyl ve své době úplnou výjimkou, přesto jej provázela hrozná pověst o bratrovražedných konfliktech a nemilosrdném jednání. Snad proto se také objevovaly pověsti o jejich paktu s temnými silami. Ač byly boje uvnitř rodů časté, jedna z vražd, která se zde odehrála, byla přece jen přes míru – podle legendy byl jeden z členů rodu, jenž byl zároveň knězem, zavražděn přímo v kapli, kde právě sloužil mši. Od té doby se jí říká Krvavá kaple a má se zde procházet duch zavražděného ubožáka – a nejen to. Z kaple se ozývají záhadné hlasy a vycházejí z ní podivná světla.

Teige O´Carroll, pán hradu z první poloviny 16. století, byl prý v paktu s démonem, který se dosud ukrývá v podzemí a je vlastně tím nejděsivějším stvořením na hradě. Teige měl na hradě hladomornu s bodci, kde měli skončit roku 1542 členové konkurenčního rodu O´Mahonů. Ostatně nebyly to jediné oběti Teigeho řádění, v jeho hladomorně jeho protivníci umírali i několik dní. Ostatně nález nabodnutých koster, které objevili archeologové, dosvědčují existenci této hladomorny. Spekuluje se také o tom, že to byly oběti démonu, kterého vyvolal. Dodnes jsou milovníci tajemna přesvědčeni, že z tohoto důvodu je hrad dodnes lidem nebezpečný.

Jiní záhadologové se domnívají, že démon může být prastarý duch uvězněný na zdejším místě již samotnými druidy.

Ani to ale není poslední verze – v 16. století prý o hrad usiloval irský vévoda Gerald Fitzgerald, který byl znám praktikováním černé magie. Právě on do hradu prý kolem roku 1560 poslal vyvolaného démona. Jaký to mělo mít smysl? Démon by napadl obránce, jakmile by se Gerald pokusil hrad dobýt. K tomu již nedošlo, neboť Fitzgerald zemřel. Démon ale zůstal.

Další teorie uvádí, že přízrak se zrodil z utrpení lidí, kteří skončili v hladomorně.

Ještě by vás lákalo takové místo navštívit?