V Pardubickém kraji se zvedly hladiny vodních toků, na mnoha místech byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity

PARDUBICKÝ KRAJ – Předpovědi meteorologů se naplnily. V souvislosti s vytrvalým a hustým deštěm na některých tocích v Pardubickém kraji byly dosaženy třetí stupně povodňové aktivity.

Nová výstraha Českého hydrometeorologického ústavu pro dosažení 3. stupně povodňové aktivity na vodních tocích platí vedle Chrudimska, Moravskotřebovska a Pardubicka také na Poličsku. „V reakci na srážkovou činnost došlo v noci a dopoledne k výrazným vzestupům hladin zasažených vodních toků. Nejvýrazněji v Pardubickém kraji stoupaly přítoky středního Labe a Svratky, například Novohradka v Luži, Jevíčka v Chornici či Třebůvka v Hraničkách u Vranové Lhoty, kde bylo dosaženo 3. stupně povodňové aktivity,“ uvedl hydrometeorolog Martin Pecha.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Naštěstí prozatím nedošlo k žádné evakuaci obyvatel ani zásadním škodám na majetku. Profesionální hasiči ve spolupráci s dobrovolnými hasiči jsou stále v terénu a situaci poměrně dobře zvládají. Do dnešního poledne vyjížděli k více než stovce technických zásahů. Monitorují vodní toky, čerpají vodu ze sklepů, garáží a suterénů domů, odstraňují popadané stromy, uvolňují ucpané propustky a nahromaděné klády pod mostky stoupajících hladin řek a zajišťují protipovodňová opatření.

„Projel jsem několik oblastí v našem kraji a koryta vodních toků jsou všude téměř zaplněná, často se vyskytuje vylití na louky nebo polnosti. Zvýšené riziko je především na Novohradce, Třebovce, Loučné, Ředickém potoce, Doubravce, ale také na Třebůvce,“ komentoval situaci v kraji hejtman Martin Netolický.

Foto: HZS PK