Papež Silvestr II.: Současníky byl považován spíše za mága

Papež Silvestr II.

Raný středověk – za nejosobitějšího a nejtajemnějšího papeže byl považován Silvestr II.

Mládí

Je také znám jako Gerbert z Aurillacu a narodil se kolem roku 950. V mládí byl benediktinem v klášteře ve francouzském Aurillacu, už v sedmnácti letech byl ale opatem Saint-Gerandem svěřen do opatrování barcelonskému hraběti Borellovi, takže v Katalánsku strávil léta 967 – 970 a vzdělával se. Nějaký čas pobýval i v klášteře Santa Maria de Ripoll, kde se nacházela na svou dobu obsáhlá knihovna.

Jeho dějiny neznáme zcela přesně, ale zdá se, že než dorazil až do Říma, ukázal se i v Córdobě, kde se zřejmě seznámil s arabskými alchymisty.

Papežem

Dlouho byl chráněncem ravenského arcibiskupa, a roku 999 byl jmenován papežem. Stal se tak prvním Francouzem v tomto úřadě. Čím si ale vysloužil svou pověst jakéhosi papeže-mága?

Zpočátku obeznámil Francii s algebrou – a té se mohl naučit tehdy pouze v arabském světě (nejspíše při svém pobytu v Córdobě). Díky němu se staly populárními mnohé astronomické, ale i astrologické knihy. Dokonce osobně zkonstruoval nebo řídil sestrojení hodin na magdeburské katedrále, sestavil váhy a ostatní přístroje.

To vše byly podle některých biskupů ďábelské vynálezy. V jeho životě se také objevila jedna záhadná kniha, kterou mnozí jiní zatracovali, a dále celá řada děl, které si dovezl ze Sevilly, a které obsahovaly údajně kabalistická zaklínadla.

Jakoby se ani nejednalo o papeže, ale nějakého kouzelníka, který se ovšem vyučil ve francouzských a katalánských klášterech. Zdá se, že Silvestr II. získával informace z textů, které pročítal kupříkladu v Santa Maria de Ripoll, kde byla již zmíněná rozsáhlá knihovna. Něco se přiučil i v Seville a v Córdobě, ve městech, kterými prošli vědci, alchymisté a kabalisté Východu. Tyto vědomosti nasákl jako houba.

Smrt

Je třeba zde zmínit i jeho smrt roku 1033. Verze, která se tehdy šířila, líčila, že když se nalézal v bazilice Svatého kříže, zjevil se mu ďábel, vyrval mu krucifix a ranou do hlavy jej zabil.

Byl pohřben v bazilice sv. Jana v Lateráně.

Dnes je Silvestr II. považován za jednoho z největších učenců své doby a za významného matematika.