Dědění se od příštího roku prodraží. Obmyšlená a oprávněná osoba však neplatí nic

Ilustrační foto

Odchod blízkého člověka je vždy smutnou událostí. Pro nejbližší pozůstalé to však často bývá také začátek poměrně zdlouhavého procesu v podobě dědického řízení. Bylo by velkou chybou domnívat se, že dědicům připadne veškerý majetek zemřelého. S dědictvím jsou totiž také spjaty poplatky notáři, které se od příštího roku citelně zvýší. O jaké částky se bude nově jednat? A kdo může obdržet peníze po zemřelém, aniž by musel platit notářské poplatky?

 Bez daně, ale s poplatky notáři

Lidé si mnohdy dělají starosti, zdali musí z dědictví odvést státu daň z příjmu. Pozitivní zprávou je, že nikoli. Dědictví je od r. 2014 považováno za bezúplatný příjem, takže na rozdíl od minulosti neplatíte ani daň z přijmu, ani daň dědickou, ani jinou. Co však platit musíte, je odměna notáři.

Soudní komisař a jeho ceník

V případě dědictví si nemůžete vybrat notáře libovolně (na rozdíl od většiny jiných situací), ale je vám přiřazen notář v rámci obvodu příslušného soudu, tzv. soudní komisař. Za svou práci požaduje odměnu, jejíž výše je přesně stanovená zákonem. Ačkoli výraz „odměna“ navozuje pocit drobné finanční částky, počítejte, a to zejména od příštího roku s tisícovými výdaji. V srpnu totiž vešla v platnost vyhláška č. 341/2020 Sb., o odměnách notářů. Její účinnost, tj. kdy bude platit v praxi, je stanovena k 1.1. 2021.

Téměř nulová hodnota dědictví

V případě, když zemřelý (odborně zůstavitel) nezanechá žádný majetek nebo mírně zjednodušeno jen majetek nepatrné hodnoty, pak se dědické řízení zastavuje, ale i tehdy je potřeba notáři za jeho práci zaplatit. Letos se jedná o částku 400 Kč, od příštího roku se částka zvyšuje na 1000 Kč.

Když má dědictví hodnotu

Pokud zastavení řízení předcházelo vypořádání společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela, činí letos odměna soudního komisaře 2 500 Kč. Od r. 2021 bude však již základem odměny notáře polovina obvyklé ceny majetku patřícího do společného jmění zůstavitele a pozůstalého manžela. Obdobně je tomu při určení poplatku za vyřízení dědictví.

A právě v tuto chvíli může suma, kterou notáři zaplatíte, nabýt poměrně vysokých hodnot. Z hodnoty dědictví se totiž neodvádí konkrétní paušální poplatek, ale procentuální poplatek. Nejvyšší poplatek činí 2 %. Dosud se týká prvních 100 000 Kč základu hodnoty pozůstalosti. Pokud je částka vyšší, tak z převyšující částky až do 500 000 Kč základu se jedná už jen o 1,2 %. Dle nového se 2% poplatek bude týkat celých prvních 500 000 Kč. Další odstupňování najdete v § 13. (Existují samozřejmě ještě další poplatky, např. za promeškaný čas, paušální úhrada nákladů na telekomunikaci, fotokopie.)

Poplatky letos vs. příští rok

Uveďme tedy příklad, kdy po otci, který již žije sám, zdědíte zahrádku s chatkou v hodnotě 400 000 Kč. Letos podle uvedeného zaplatíte 5 600 Kč (2 % z 100 000 Kč + 1,2 % ze zbývajících 300 000 Kč). Dle nového již 8 000 Kč (2 % z 400 000 Kč). K této částce je navíc nutné připočítat ještě DPH, protože notáři ji zpravidla odvádějí (ať už na základě svého rozhodnutí, nebo protože jejich obrat za posledních 12 měsíců převýšil milion Kč).

Obmyšlená a oprávněná osoba neplatí nic

S obmyšlenou osobou se nejčastěji setkáte u životního pojištění, s oprávněnou osobou u penzijního připojištění. Tyto osoby (a může to být kdokoli, nejen rodinný příslušník, a může jich být rovněž více) si může stanovit v pojistné smlouvě majitel pojištění pro případ své smrti. Pokud by zemřel, pak dotyčné osobě bude pojištění vyplaceno, a to poměrně velmi rychle. Důvodem je, že peněžní částka u obmyšlené a oprávněné osoby nespadá do dědického řízení. A další velké plus – jelikož částka nespadá do dědického řízení, nebudete z ní nikomu nic odvádět.