Dobývání pólů: Některé polárníky čekalo vítězství, ale mnohé z nich trápení nebo i smrt

R. Amundsen a jeho výprava

Dobývání jižního i severního pólu s sebou přineslo dobrodruhům, kteří se sem vydali, nesmírnou námahu a mnohdy i utrpení a smrt.

Jižní pól

Antarktida – tento velký kontinent se rozkládá v nejjižnějších oblastech Země a jeho průzkum začal asi před dvěma sty lety. Na rozdíl od Arktidy, která je spíše oblastí moře a pevnin kolem severního pólu, je chladnější a hornatý. Co víc – velmi nebezpečný. Když se na počátku 20. století vydali dobýt jižní pól Robert Scott a Ernest Shackleton, neměli úspěch.

Badatel Robert Falcon Scott se však roku 1910 vydal na jižní pól znovu. Zdá se ale, že udělal chybu, když použil pro přepravu poníky a motorové saně. Saně se bořily do sněhu a v nehostinném prostředí poníci umírali jeden za druhým.

Navíc – v tuto dobu se rozhodl s ním soutěžit Roald Amundsen, který se nejprve chystal na severní pól, avšak dozvěděl se, že ho již dobyl Robert Peary. Amundsen pro přepravu použil psí spřežení – a pokud některý pes uhynul nebo zeslábl, byl použit jako potrava pro ostatní psy. Zmenšil se tak rapidně objem zásob, které by bylo třeba přepravovat. A tak Amundsen postupoval poměrně rychle. I když Scott i on dorazili do Antarktidy ve stejném roce, tedy 1911, Amundsen Scotta předběhl – dobyl jižní pól 14. prosince 1911.

Scott se k pólu sice dostal, avšak nejenže až po Amundsenovi, na zpáteční cestě ho čekala smůla. Byl i se svými muži uvězněn sněhovou vánicí ve stanu, kde nakonec všichni zemřeli zimou a hlady.

Severní pól

Jak již bylo uvedeno, oblast kolem severního pólu je Arktida. A právě severní pól zůstával dlouho neprobádanou oblastí.

Mnoho polárníků zkoušelo dobýt jej. K severnímu pólu se vydal také Američan Robert Peary se společníkem Matthewem Hensonem. Peary (který údajně chtěl dosáhnout severního pólu jako první odjakživa) nakonec roku 1909, po dvou neúspěšných pokusech, uspěl za pomoci inuitských průvodců – mělo to být 6. dubna 1909.

Ovšem když rozhlásil, že pólu dobyl, jeho někdejší přítel Frederick Cook začal tvrdit, že na severním pólu byl jako první on. Vymyslel si to, jak později vyšlo najevo. Je ale pravdou, že pochybnosti o tom, zda vůbec někdo z nich na severním pólu opravdu byl, od té doby existují.

Jsou odborníci, kteří tvrdí, že Peary severního pólu nikdy nedosáhl, a že prvním člověkem na tomto místě byl Wally Herbert – ale o padesát let později – roku 1969.