Chcete si při práci přivydělat? Pozor na to, co budete dělat, abyste nedostali výpověď

Ilustrační foto

Každá koruna do domácího rozpočtu navíc přijde vhod, což v současné době nejistoty a zmatku platí dvojnásob. Málokdo proto odmítne možnost vedlejšího přivýdělku, který navíc bývá  mnohdy jen dočasný. Lidé zpravidla uzavírají smlouvy na to, co umí, tedy na činnosti, v kterých se pracovně pohybují. A zde právě nastává problém, a to dosti zásadní, který může v krajním případě stát zaměstnance i jeho pracovní místo.

Je vaše věc, co děláte po pracovní době?

V podstatě se dá říci, že vašemu zaměstnavateli není nic do vašich mimopracovních aktivit, pokud nevedou k zanedbávání vašich pracovních povinností či poškození jména firmy. Jestliže je vaším koníčkem alkoholismus, vašeho zaměstnavatele patrně nebude zajímat do té doby, dokud mu neodevzdáte projekt plný nesmyslů nebo o vás ráno nezakopnou jeho udivení klienti, když budete pod lavičkou v parku nedaleko pracoviště rozdýchávat vaši bouřlivou noční jízdu. S námitkou, že to nebylo v pracovní době, protože vy začínáte až v 9 hod. ráno, patrně šéfa příliš neuklidníte.

Ve svém volnu můžete i vydělávat, ale…

Ve svém volném čase se tedy můžete klidně věnovat i dalším pracovním aktivitám. Lidé nejčastěji pracují na dohody, buď na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti. Také můžete klidně podnikat, třeba na základě živnostenského oprávnění. Takže třeba pokud jste zaměstnaná jako účetní v účetní firmě, můžete si klidně odpoledne po práci přivydělat úklidem na dohodu o provedení práce a o víkendech prodejem skvělých perníčků vlastní výroby, na které máte živnost.

Na co si dát pozor

Po práci si můžete libovolně přivydělat, ale musíte dát pozor na jednu zásadní věc. Dle § 304 zákoníku práce zaměstnanci NESMÍ vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, bez jeho předchozího souhlasu. Takže pokud by výše zmíněná účetní chtěla ještě na pár hodin týdně dělat účetní pro jinou firmu (a je jedno, jestli na dohodu nebo živnostenský list), správně by měla nejdříve o tomto informovat svého zaměstnavatele a požádat ho o písemný souhlas.

Když zaměstnavatel souhlasí

Když vám zaměstnavatel souhlas udělí, máte vyhráno, ale ne napořád. Může totiž dle zákona svůj souhlas kdykoli odvolat, rovněž písemně, a musí v něm uvést důvod. Vy pak musíte bez zbytečných odkladů svou výdělečnou činnost ukončit. Nemůže po vás ovšem chtít, abyste se vším „práskla“ ze dne na den, ale v souladu se zákonem. Pokud tedy uvedená účetní dělala „vedlejšák“ na dohodu o provedení práce, je vázána 15denní výpovědní lhůtou.

Když zaměstnavatel nic neví, ale dozví se

Další možností je svému zaměstnavateli nic neříct a doufat, že se nic nedozví. Pokud se však dozví, že v podstatě pracujete pro konkurenci nebo sami vykonáváte konkurenční činnost, pak může být zle, a to velmi. Porušení § 304 může být totiž důvodem k okamžitému ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele.

Koho se to netýká

Existují určité skupiny zaměstnanců, na které se uvedené omezení vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, nevztahuje. Patří zde výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Pokud tedy pracujete jako učitelé, redaktoři, spisovatelé nebo herci, nemusíte tento problém řešit.

Jen pro upřesnění uveďme, že konkurenční doložky, o kterých jsme psali dříve upravují zákaz konkurenčního jednání po ukončení pracovního vztahu, zatímco dnes jsme se zabývali konkurencí v průběhu pracovního vztahu.

Zdroj: Zákoník práce