O rekonstrukci pardubické Zelené brány rozhodnou ekonomické dopady koronavirové pandemie

PARDUBICE – Pardubičtí radní se rozhodli odložit rekonstrukci Zelené brány na dobu, kdy již nebudou dopady koronavirové pandemie na městský rozpočet tak výrazné. Technický stav věže odsunutí oprav zdiva umožňuje. Město rovněž hledá inspiraci u památek, které podobnou rekonstrukcí již prošly.

Zástupci města by měli o formě obnovy Zelené brány debatovat na začátku příštího roku, o samotné realizaci prací rozhodnou ekonomické dopady koronavirové pandemie. Při výběru nejvhodnějšího způsobu, jak tuto městskou dominantu opravit, se bude moci vycházet nejen z odborných posudků, ale také ze zkušeností a postupů, které se osvědčily například při obnově zdí pardubického zámku.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

„Zelená brána již prošla dvěma etapami oprav, kdy byla mimo jiné zajištěna statika památkově chráněného objektu. Následující třetí etapa se týká ochrany zdiva proti povětrnostním vlivům. Stav objektu je však pravidelně kontrolován, v případě, že jsou při těchto kontrolách objeveny uvolněné zvětralé úlomky kamene, jsou s využitím horolezecké techniky následně zajištěny, tak aby nehrozilo jejich odpadnutí,“ informoval primátor Pardubic Martin Charvát.

Stávající technický stav zdiva této renesanční památky může vyřešit oprava počítající s obnovou omítek. Jedná se o tradiční způsob ochrany pláště a vzhledem k charakteru zdiva Zelené brány o nejkomplexnější metodu opravy. Dalším možným řešením je takzvaná konzervační metoda, kterou ovšem odborné posudky pro Zelenou bránu nedoporučují a která spočívá v náročném očištění a chemickém ošetření povrchu kamene. Stavební materiál by byl sice lépe ochráněn před povětrnostními vlivy, metoda ale nevyřeší přímé teplotní namáhání, které zdivu nesvědčí. Právě odborné posudky se stanou klíčovými dokumenty při závěrečném rozhodnutí zastupitelstva. Ve veřejné anketě z loňského roku většina respondentů souhlasila s tím, aby byl bráně při opravě navrácen původní vzhled, tedy aby byla omítnuta.

Kromě odborných posudků se radnice zaměřila na památky, které podobnou opravou již prošly. „Například omítky na hradní věži pardubického zámku drží již více jak dvacet let, je zřejmé, že zvolená technologie zde funguje,“ doplňuje primátor. Omítnutí brány by bylo podle odborníků z historického hlediska i z pohledu bezpečnosti vhodnější variantou, jelikož omítka kámen ochrání před degradací a zmírní teplotní šoky. Navíc by se tím sjednotila podoba předbraní a Zelené brány, které historicky tvoří jeden celek.

Město za posledních pět let investovalo do oprav této městské dominanty téměř 1 milion korun, které pokryly výdaje spojené nejen s pravidelnou údržbou objektu, ale také s opravou schodiště, zdiva a ochozu, sanací zkorodovaných kotevních prvků, zajištění prvků ocelovými táhly a lanovými sítěmi, údržbou hodin či tenzometrickým měřením stahovacích táhel.

Foto: Statutární město Pardubice