Pardubice se s krajem dohodly o podobě dopravního napojení nemocnice

PARDUBICE – Zástupci Pardubického kraje a města Pardubice se na společném jednání shodli na technickém řešení nového dopravního napojení Pardubické nemocnice v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí nadjezdu v Kyjevské ulici. Kraj, který studii po předchozí domluvě objednal, ji nyní oficiálně předal městu Pardubice.

„Potvrdili jsme si, že na podobě této místní komunikace panuje shoda. Povede bezkolizním způsobem z nadjezdu obloukem přes nynější území areálu nemocnice pod hlavní bránou v místech domečku, který dříve využívalo onkologické oddělení, dolů k železniční trati a k dolní bráně do nemocnice. Zastupitelé kraje už schválili převod potřebného pozemku bezúplatně městu,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice Roman Línek.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne. 

Pardubický kraj nechá v rámci investiční přípravy zpracovat dokumentaci pro získání společného stavebního povolení. Předmětem dalšího jednání bude, kdo se stane investorem této stavby místní komunikace a jak se na ní budou finančně podílet jednotliví aktéři. „Pardubický kraj už opakovaně avizoval, že veškeré výnosy, které získá z realizace investorského projektu v bývalé Tesle Kyjevská, vloží do investice napojení,“ dodal Línek.

Město Pardubice se naopak zavázalo, že při rekonstrukci nadjezdu v Kyjevské ulici, která se uskuteční v příštím roce, udělá veškerá stavebně technická opatření tak, aby se na něj nová komunikace mohla v budoucnu bez problémů připojit.

Zástupci města informovali kraj také o stavu přípravy autobusového Terminálu B u nádraží v Pardubicích pro regionální dopravu. Město by ho chtělo vybudovat v roce 2022. Kraj již v minulosti přislíbil podíl na investičních nákladech ve výši přibližně 10 milion korun a s tímto závazkem bude počítat při návrhu rozpočtu na rok 2022, případně na 2023.

„Prostor u nádraží v Pardubicích je často prvním kontaktem návštěvníků s městem. V případě Pardubic se tu setkává několik velkých investorů a až do dokončení obchvatů města i velmi náročný dopravní provoz. Tento prostor, kde se chystají tak velké investice, si zaslouží celkový pohled architekta. Je velmi důležité, aby první dojem lidí při vstupu do krajského města byl příjemný,“ řekl na jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu a dopravní obslužnost Michal Kortyš.

Foto: Pardubický kraj a Policie ČR