KORONAVIRUS: Pondělní přechod do 3. stupně rizika se nekoná, nastat by měl až ve čtvrtek, rozhodla vláda

Zdroj: online vysílání

Česko – Množství obchodníků netrpělivě čekalo na dnešní verdikt vlády týkající se přechodu Česka ze čtvrtého do třetího rizikového stupně v tzv. systému PES. Ačkoliv rizikové skóre se již týden drží právě na hodnotách, které třetímu stupni odpovídají, napříč kraji jsou pozorovatelné velké rozdíly. Zatímco v Praze je tedy situace již delší dobu klidná a skóre rizika se dokonce blíží stupni 2, v jiných oblastech Česka naopak doposud nekleslo ze stupně 5. A tak vláda rozhodlo, že na rozvolnění si ještě musíme počkat.

Výsledek dnešního mimořádného jednání vlády některé nepochybně nepotěší, na druhou stranu je alespoň známo, co přesně a kdy se změní. Vláda totiž rozhodla o tom, že do stupně 3 přejde Česko ve čtvrtek. A jak ministr zdravotnictví Blatný potvrdil, dojde k tomu i tehdy, pokud v následujících dnech nastane nějaký drobný výkyv a sledované rizikové skóre se např. celorepublikově přehoupne přes hodnotu 60. Doposud přitom platilo, že pro změnu stupně rizika je třeba, aby se rizikové skóre drželo v odpovídajících hodnotách po dobu minimálně sedmi dní.

„I v problematických regionech v posledních dvou až třech dnech došlo k určitému zlepšení. Ne ale takovému, aby pondělní otevření bylo možné. Čtvrtek byl určen na základě datové modelace ÚZIS, je to ale i část snahy vyjít lidem vstříc. Musíme si uvědomit, že čím kratší bude doba, kdy obchody budou otevřeny před Vánoci, tím větší bude koncentrace osob v obchodech,“ vysvětlil pak ministr Blatný s tím, že lidé si samozřejmě budou chtít koupit dárky, což je v pořádku, ale Čím více by se doba otevřených obchodů zkracovala směrem k Vánocům, tím více by se zvyšovala nebezpečná koncentrace zákazníků v obchodech. Ovšem uvedl také určité argumenty, které vysvětlují, že na systém PES, jeho skóre a změny opatření je třeba nahlížet z širší perspektivy. Metodika tak např. uvádí, že nejméně do stupně 3 nelze opatření provádět regionálně, že vedle samotného indexu rizika jsou sledovány i další významné faktory a že pro přechod do nižšího stupně je třeba pokles indexu rizika do odpovídající hladiny po dobu minimálně 7 dní, ovšem k samotnému přechodu je třeba také vyhodnocení hygieniků a epidemiologů.

Rozhodnutí posunout přesun Česka ze stupně 4 do stupně 3 až od čtvrtka, namísto od pondělí, pak Blatný zdůvodnil tím, že ještě do pátku byla většina krajů v situaci, která epidemiologicky nebyla optimální. Ovšem podle modelů, které ministerstvo zdravotnictví používá k dalším predikcím, je předpokladem, že v průběhu příštího týdne dojde k dalšímu výraznému zlepšení situace. Ostatně, už nyní se rizikové skóre v Česlu (a bez započítání Prahy, která hodnotu pozitivně zkreslovala) drží pod hodnotou 60. Ke dnešku je pak většina krajů (konkrétně osm) ve skóre číslo 3.

Co se tedy mění?

Hlavní změnou, která nastane od čtvrtka, je otevření všech obchodů, služeb (a po kadeřnictvích nově nebudou vyžadovány štíty), ale i restaurací. Stejně tak bude opět umožněn nedělní prodej a již nebude platit omezení volného pohybu. Ve všech případech ale budou samozřejmě platit specifická opatření. Pro hromadné akce bude nově platit omezení na 50 účastníků venku a 10 uvnitř, pro svatby, pohřby a bohoslužby bude platit maximální kapacita 30 osob. Stejně tak bude možné poskytovat ubytovací služby. Vnitřní sporty budou omezeny na počet 10 osob (s rouškami), pro kulturu se nic nemění, pouze galerie a muzea mohou otevřít, ovšem v režimu maximálně 25% kapacity. Restaurace pak budou omezeny kapacitou 50 % a maximálně 4 osobami u jednoho stolu, otevírací doba bude od 6 do 22.00. Toto však neplatí pro tzv. foodcourty v obchodních centrech, ty i nadále musí zůstat jen v režimu take away.

Čtvrteční přechod do stupně 3 se ale netýká resortu školství, školy se na nástup musí připravit – teprve od zítřka tak dochází k plné realizaci stupně 4. Stupeň 3 by se týkal turnusového provozu středních a vyšších škol, k čemuž by mělo dojít nejdříve až v pondělí za týden, tj. 7. 12. Finální rozhodnutí je však v rukou ministra školství Plagy.

Ministr průmyslu a obchodu Havlíček také na tiskové konferenci poznamenal, že realizaci vánočních trhů vláda nedoporučuje, ale přímo ji nezakazuje. „Je to na rozhodnutí obcí a magistrátů, pokud bude trh umožněn, nutné jsou 4 metry mezi stánky a není možné konzumovat na místě, tak zvaně na stojáka,“ shrnul.  Ministr zdravotnictví Blatný pak v kontextu blížícího se Mikuláše dodal, že „speciální mikulášská vyhláška není, vše bude ale vycházet z počtu osob, které mohou být společně v jednom prostoru, Mikuláši a čerti budou muset dodržovat stejná opatření jako pozemské bytosti,“ dodal s nadsázkou.

Výhled?

Blatný nakonec slíbil, že i kdyby pokles čísel v následujících dnech nebylo takový, jaký je předpokládán, rozhodnutí o čtvrtečním rozvolnění platí a platit bude. Na druhou stranu je dle jeho slov „extrémně nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do nižšího stupně než 3.“ Uvedl také, že konec roku je zároveň doba vhodná k vyhodnocení nastavení systému PES. „Od počátku říkám, že ho nechci měnit, ale uvidíme, jaká bude analýza a zda bude třeba provést nutné změny,“ uzavřel.