KORONAVIRUS: Od soboty budou možné návštěvy v zařízeních sociálních služeb, zahájena byla i výplata příspěvku důchodcům

Zdroj: online vysílání

Česko – Vláda na svém dnešním jednání rozhodla, že počínaje sobotou se návštěvám opět otevřou dveře všech zařízení sociálních služeb (tj. i domovů pro seniory). Podmínkou bude podstoupení testu, který by měl být ale zdarma. Kromě toho byla také zahájena výplata mimořádného příspěvku ve výši 5 000 Kč všem, kdo jsou pobírateli jakéhokoliv typu důchodu.

Návštěvy v zařízeních sociálních služeb

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová oznámila, že po dlouhé době, kdy platil zákaz návštěv klientů v ubytovacích zařízeních sociálních služeb, se situace konečně již tento víkend změní a bude umožněno navštívit příbuzné a blízké. „Jsme si velmi dobře vědomi, jaké škody ten zákaz návštěv, který jsme museli uvést v život, napáchal, i toho, jak se spousta klientů velmi špatně psychicky cítí. Jsem velmi ráda, že návštěvy budou povoleny za podmínky předložení platného negativního testu provedeného buď externě, nebo i v daném zařízení,“ uvedla ministryně. Testování by mělo být zároveň poskytováno bezplatně – resp. mělo by být hrazeno z dotačního titulu pro sociální služby na zvýšené náklady související s onemocněním covid-19.

Maláčová také zdůraznila, že organizace návštěv bude plně v režii jednotlivých zařízení, která by se měla o konkrétním průběhu rozhodovat dle individuálních podmínek. „Považuji za důležité, že celý systém si bude moci stanovit to jednotlivé zařízení, jeho zaměstnanci sami vědí nejlépe, jak situaci zvládnout, aby nebyl personál přetížen a ani aby nebyli ohroženi klienti,“ dodala s tím, že její resort zároveň vydá i související metodiku.

Samotné testování návštěv by pak mělo probíhat přímo v jednotlivých zařízeních sociálních služeb a měli by jej provádět zaměstnanci. Ministr zdravotnictví Blatný k tomu dodal, že načasování od 5. 12. je nastaveno záměrně den poté, kdy bude ukončeno pravidelné testování klientů těchto zařízení. Povinnost opakovaných testů tak již bude platit pouze pro zaměstnance. „Část kapacity, která byla věnována klientům, bude věnována návštěvám,“ shrnul Blatný.

Výplata mimořádného příspěvku

Maláčová zároveň oznámila, že dnes zahájila Česká správa sociálního zabezpečení vyplácení mimořádného příspěvku pro všechny pobíratele důchodů (starobních, invalidních, vdovských, sirotčích) ve výši 5 000 Kč, což se celkem týká tří milionů lidí. „Tato dávka bude vyplácena dle splatnosti důchodu a také dle toho, zda jde důchod převodem, nebo složenkou. Výplata bude automatická a bude vyplácena i do ciziny, ovšem dle jiných dat,“ shrnula ministryně s tím, že nejpozdější výplata proběhne 15. 12. Příspěvek pak bude vyplacen i těm, kteří si požádali o důchod do 30. 11. a bude jim zpětně přiznán. Ačkoliv příspěvek jim bude vyplacen později, ani tito lidé o něj nepřijdou.