10 pravidel pro návštěvy domovů pro seniory a podobných zařízení

Ilustrační foto

Konečně je možnost navštívit své blízké v domovech pro seniory či v jiných zařízeních. Je však stále potřeba dodržovat určitá pravidla, aby senioři nebyli vystaveni zbytečnému riziku přenosu infekce. Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo základní pravidla, která musíte jako návštěva dodržet. O co se konkrétně jedná? A co znamenají POC testy, o kterých se v souvislosti s návštěvou těchto zařízení hodně hovoří?

Desatero pro návštěvy

  • Každé zařízení si může stanovit návštěvní dny a hodiny či rezervační systém pro návštěvy.
  • Musíte mít test na koronavirus – můžete si přinést vlastní výsledek, ne starší 48 hodin.
  • Nemáte-li vlastní test, můžete se bezplatně otestovat přímo v zařízení. Zařízení ale nemají povinnost toto testování realizovat. Zařízení by mělo informovat o svém postupu na svých webových stránkách.
  • Při provedení testu v zařízení musíte podepsat čestné prohlášení.
  • Pokud jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělali onemocnění COVID-19 a doložíte o tom doklad, nemusíte se testovat.
  • Test nepotřebujete ani v případě, že jdete navštívit nezletilého klienta, člověka se zdravotním postižením či omezenou svéprávností, člověka v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění a nebo pokud to vyžaduje psychický stav nebo sociální situace klienta.
  • Na návštěvy noste respirátor (FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu).
  • Návštěvy u Covid pozitivních klientů v izolaci jsou nadále zakázány.
  • Dodržujte pokyny personálu – např. může být vyčleněna místnost pro návštěvy.
  • Dodržujte hygienická opatření, zejm. desinfekci rukou a rozestupy.

Další opatření se mohou lišit

Před návštěvou svých blízkých si raději vždy pojišťujte informace týkající se konkrétního zařízení, v kterém pobývají, protože zde mohou být stanovena další omezení. Například  Hospic na Svatém Kopečku přidává mimo jiné pravidlo, že návštěvy jsou povoleny v počtu nejvýše dvou osob u jednoho uživatele ve stejný čas a délka návštěvy je maximálně dvě hodiny. Naproti tomu domov Slunečnice v Ostravě na svých webových stránkách uvádí: „I přesto, že od soboty 5.12. jsou za určitých podmínek vládou povoleny návštěvy v zařízeních sociálních služeb, vezměte prosím na vědomí, že vzhledem k výskytu onemocnění Covid-19 v našem domově v minulých měsících, platí i nadále zákaz návštěv, vydaný na základě Rozhodnutí Krajské hygienické stanice Ostrava ze dne 7.10.2020. Čekáme na ukončení tohoto rozhodnutí – karantény, jejíž ukončení se počítá od data posledního uzdraveného klienta.“

Co jsou POC testy

V souvislosti s COVID testy můžete nyní často narazit na tzv. POC testy. O co se jedná? Zkratka POC pochází z anglického „point of care“. Obecně se jedná o možnost provést testování v místě péče o pacienta, tedy bez nutnosti ho převážet na specializované lékařské pracoviště, např. v nemocnici. Je zřejmé, že technologie, které se používají v POCT (point of care testing) musí být jednoduché,  ale zároveň musí poskytovat dostatečně správné a přesné měření. Důležitou roli sehrává čas, během kterého je výsledek testu k dispozici. Musí být kratší než doba, kterou potřebuje klasická laboratoř. U COVIDu to znamená, že testy vám je schopno udělat např. odběrové místo zřízené za tímto účelem v domově pro seniory nebo testovací pracoviště s domovem spolupracující.