Pardubice hledají místo pro nový psí útulek

PARDUBICE – Město hledá lokalitu, kde by mohlo vybudovat nový psí útulek. Prověřuje i možnost zrekonstruovat pro tyto účely chátrající budovu bývalé posilovny, později restaurace U Bobra v lesíku na Dukle. Nový útulek by Pardubice chtěly mít do tří let.

„Poté, co se ukázalo, že záměr vybudovat útulek ve Starých Čívicích zrealizovat nelze, jsme úplně na začátku. Hledáme lokalitu, kde by se dal útulek, který nahradí ten stávající, umístit. Prověříme stavebně technické a urbanistické možnosti přestavby stávajícího objektu BOBR v lesoparku na Dukle a souběžně s tím provede odbor hlavního architekta posouzení dalších vytipovaných lokalit z hlediska územního plánu. V případě, že BOBR nebude k vybudování útulku vhodný, bude projekt pokračovat v jiné vhodné lokalitě,“ řekl náměstek primátora Jan Nadrchal.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

Útulek je v současné době umístěn ve Štrossově ulici v areálu veterinární kliniky. V objektu je bohužel málo místa, navíc město tu chce stavět dům pro seniory. O tomto záměru jsme vás informovali ZDE. O lepším zázemí pro psí útulek se ve městě diskutuje už asi dvacet let.

V roce 2021 chce město připravit stavbu útulku, od výběru místa až po zahájení projektové přípravy, v nejlepším případě pak včetně stavebního povolení a výběru dodavatele stavby. „Nyní jde o to najít co nejvhodnější lokalitu. O zahájení projekčních prací bude rozhodovat zastupitelstvo, stejně jako pak o realizaci stavby. Ta ovšem bude závislá i na možnostech městského rozpočtu,“ dodal náměstek Nadrchal.

Objekt BOBR, který patřil původně TJ Lokomotiva, je dnes v majetku města. Před čtyřmi lety o něj projevil zájem pardubický spolek Aikido, který jej chtěl přebudovat na centrum japonského sportu. Přestavbu plánoval financovat z dotací, dosud však městu nepředložil žádný finanční příslib. Proto se Pardubice rozhodly prověřit možnosti využití roky nevyužívaného objektu ve vlastní prospěch. Až v okamžiku, kdy by nemohly objekt smysluplně využít, budou dál jednat se zástupcem spolku Aikido, případně jej nabídnou k prodeji formou veřejné aukce.

Foto: prazdnedomy.cz