Most a okolní silnice ve Višňárech u Litomyšle má brzy projít modernizací

PARDUBICKÝ KRAJ – Krajští radní na svém posledním zasedání schválili dodavatele modernizace mostu č. 358-014 přes Říkovický potok na silnici II/358 ve Višňárech na Litomyšlsku, který se blíží ke konci životnosti. Projekt za 13 milionů korun zaplatil Pardubický kraj s pomocí programu IROP.

„Zatížitelnost stávajícího mostu je dle platných norem nedostačující a blíží se ke konci zbytkové životnosti. Díky modernizaci dojde k prodloužení životnosti mostního objektu minimálně na 100 let. Kromě toho dojde ke snížení hlukové zátěže z dopravy, zvýšení bezpečnosti a provoz bude plynulejší. Modernizace se také dočká komunikace na straně před a za mostem,“ sdělil náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Staňte členy FB skupiny Život v Pardubickém kraji a žádná zpráva z kraje vám neunikne.

„Náklady na stavbu jsou ve výši 13,3 milionů korun. Stavět by se mělo v závislosti na klimatické podmínky v únoru příštího roku. Vybraná dodavatelská firma garantuje dokončení během sto dní od zahájení prací,“ informoval náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

„Pardubický kraj získal na modernizaci mostu peníze z evropských prostředků. Projekt je realizován z programu IROP v rámci zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury. Dotýká se tak vybraných úseků silnic II. a III. tříd. V tomto případě činila dotace 52 % z celkové částky,“ dodal radní pro regionální rozvoj a evropské fondy Ladislav Valtr.

Foto: google maps