Praktičtí lékaři a kapitační platba. Jak systém funguje a kolik lékaři dostávají na jednoho pacienta

Ilustrační foto

Názory na to, jestli si lékaři vydělávají moc nebo málo, se liší. Z čeho vlastně lékaři žijí? Zjednodušeně se dá říci, že tak jako se prodavač živí prodejem svého zboží, tak se lékař živí prodejem svých lékařských úkonů. Platby za tyto úkony lékař většinou inkasuje vůči zdravotní pojišťovně daného pacienta, v určitých případech je hradí přímo pacient. U praktických lékařů je však situace poněkud jiná. Zpravidla jsou rovněž placeni za úkony, které provedou, nicméně podstatným zdrojem jejich příjmů jsou tzv. kapitační platby, které mohou měsíčně dosahovat nemalých částek. Jak fungují a jaké výše dosahují?

Platba na hlavu

Pro praktického lékaře pro dospělé je důležité, kolik pacientů má zaregistrovaných ve své kartotéce. Od tohoto počtu se totiž odvíjí jeho příjem v podobě kapitačních plateb. Jedná se o paušální platby, které mu proplácejí zdravotní pojišťovny pacientů a které obdrží každý měsíc. Název kapitační pochází z latinského „per capita“, což znamená „na hlavu“, tedy na osobu. Je sice výhodné mít mnoho pacientů, avšak každý pacient by měl být také kvalitně ošetřen. Maximální počet registrovaných pacientů není oficiálně stanoven. Mnoho oblastí se potýká s nedostatkem lékařů, a tak jsou ordinace praktiků přetížené. Pracovní vytížení lékařů navíc zhoršuje celková pandemická situace.

Výše kapitační platby závisí zejména na počtu ordinačních hodin, jejich rozložení a na věku pacienta (pro r. 2020 vyhláška č. 268/2019 Sb.).

Ordinační doba

Základní kapitační sazba se podle rozsahu ordinačních hodin pohybuje od 48 do 56 Kč za měsíc. Nejvíce, tj. 56 Kč na pacinta, obdrží praktici, kteří ordinují minimálně 30 hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně. Zároveň musí mít alespoň jeden den v týdnu ordinační hodiny prodlouženy do 18 hodin a umožnit pojištěncům objednat se alespoň dva dny v týdnu na pevně stanovenou hodinu. Sazbu 50 Kč dostanou praktici, kteří poskytují hrazené služby v rozsahu alespoň 25 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž alespoň jeden den v týdnu mají ordinační hodiny prodlouženy nejméně do 18 hodin. Ostatní praktičtí lékaři pro dospělé mají sazbu ve výši 48 Kč.

Věk pacientů

Základní kapitační sazba se pak násobí věkovým koeficientem – indexem, který zohledňuje náročnost péče v jednotlivých věkových skupinách. U dospělých pacientů roste výše indexu většinou s pokročilým věkem. Pro ilustraci uveďme, že 18letí pacienti a dále pacienti ve věku 30 až 34 let mají index 1; pacienti ve věku 20 až 24 let mají nejnižší index, a to 0,95; pacienti nad 85 let mají nejvyšší index, a to 3,4.

 Princip paušálu

Praktik dostane kapitační platbu na pacienta každý měsíc, i když se pacient v jeho ordinace třeba celý rok neukáže. Na druhou stranu do tohoto paušálu patří četné výkony, které už pak lékař nemůže vykazovat zvlášť, např. cílené nebo kontrolní vyšetření, administrativa, telefonická konzultace s pacientem nebo konzultace s rodinnými příslušníky atd.

Vysoké příjmy i vysoké náklady

V ČR má údajně praktický lékař průměrně 1 700 registrovaných pacientů (někdy však mnohem více). Pro zjednodušení uvažujme praktického lékaře s kapitační platbou 50 Kč a věkovým koeficientem 1 bez dalších zvýhodnění, pak by měsíčně získal na kapitačních platbách 85 000 Kč. Pokud by splňoval náročnější podmínky pro sazbu 56 Kč, dostal by 95 200 Kč.

Druhou stranou mince ovšem je, že lékaři musí hradit poměrně vysoké náklady (dle některých zdrojů až 75 % příjmu) na provoz ordinace – plat zdravotní sestry, nákup přístrojů a zdravotnického materiálu, nájem, energie, software, účetní služby a další.