KORONAVIRUS: PES se musí změnit, tvrdí Blatný. A opět hrozí přechod do stupně 5

Zdroj: online vysílání

Česko – Epidemiologická situace se v Česku opět zhoršuje, optikou rizikového skóre se již nacházíme ve stupni 5. Ačkoliv ministr Blatný přechod do nejvyššího rizikového stupně nevylučuje, na druhou stranu přiznává, že výpočty v rámci systému PES se musí změnit. Nejenže je třeba zohlednit masivní antigenní testování, které bylo v Česku zahájeno, ale také je třeba provést revizi rizikovosti aktivit, které systém různými způsoby reguluje.

Ačkoliv plošné testování bylo v Česku zahájeno teprve před dvěma dny, jak naznačují rezervační systémy, je o něj enormní zájem. Zatímco mezi 4. a 17. prosincem, kdy většinou byli testování jen učitelé, bylo provedeno kolem 45 000 testů, v období do 5. ledna je v rezervačním systému zaregistrováno již téměř 230 tisíc dalších zájemců. Toto číslo se přitom týká jen testovacích center, praktičtí lékaři v tomto systému nefigurují, ač mnozí z nich také testování provádí.

„Cílem antigenního testování je, abychom z dané populace identifikovali zejména osoby, které nemají příznaky a nevědomě rozšiřují infekci mezi ostatní – byli ale zodpovědní, otestovali se a protože jsou zodpovědní, zůstanou v izolaci a nerozšíří onemocnění,“ upřesnil ministr zdravotnictví Blatný, který také apeloval na všechny, které test vyhodnotí jako covid+, aby po tomto zjištění šli domů, vyplnili sebereportovací zprávu a zůstali v izolaci. Upozornil také, že negativní výsledek testu jen znamená, že člověk v daný moment není infekční – není to však záruka imunity. Proto je stále třeba chovat se zodpovědně a případně test podstoupit opakovaně.

Podle Blatného je právě antigenní testování i způsobem, jak výhledově obnovit provoz restaurací, uhájit otevřené obchody a jednoduše se vrátit k normálnímu životu dříve, než bude k dispozici vakcína.

Jak se změní PES?

V rámci pravidelné datové tiskové konference také zaznělo, že epidemie znovu nabrala rostoucí dynamiku a reprodukční číslo dosahuje k hodnotě 1,2. Jak doplnil Ladislav Dušek z ÚZIS, tento vývoj však probíhá ve většině zemí Evropy, které také přijímají různě restriktivní opatření. Hlavním cílem všech je zamezit zahlcení zdravotnického systému. „Z průměrných hodnot kolem 4 000 před dvěma týdny jsme se dostali k průměrné týdenní hodnotě nad 6 000 denně. Bohužel je nepochybné, že při tomto R ta aktuální realita může být horší. I s přispěním antigenních testů je třeba počítat s růstem dynamiky,“ shrnul Dušek s tím, že právě antigenní testy ale významně změní celý výpočet v rámci systému PES.

Podle mezinárodní metodiky jsou antigenní testy totiž uznávány jako průkazné. A se startem plošného testování, o které je u nás velký zájem, budou antigenní testy brzy dominantním typem prováděného testu. Plošné testování tak změní statistiku – budou zaznamenávání i asymptomatičtí pacienti a změní se i relativní pozitivita. „Aktuálně pracujeme na změně metodiky hodnocení indexu rizika, tím termínem by měl být konce/přelom roku. Součástí bude i riziková redefinice rizikových aktivit tak, abychom vše mohli podložit daty. Ale statistika hodnocení rizik se změní,“ upřesnil Dušek. „Budeme dělat vše pro to, abychom byli schopni určit rizika jednotlivých aktivit, což by mohlo změnit i tabulky PES tak, aby ty dnes rizikové aktivity, které riziko nenesou, mohly být umožněny,“ dodal Blatný.

Ačkoliv tedy Blatný nevyloučil, že by při dalším zhoršení mohlo Česko přejít znovu do nejvyššího – pátého – stupně rizika, dodal také, že jen a pouze nové počty diagnostikovaných již nebudou jedním z hlavních sledovaných kritérií (na konci roku pak očekává v průměru kolem 10 000 nově nakažených denně). Tím, k čemu bude přihlíženo, bude zejména vytížení nemocnic. To pak na jednu stranu ovlivňuje jak nárůst pacientů, tak i pokles v počtech zdravotnického personálu, který musí být v izolaci nebo karanténě.