Cukr v krvi pohlídá mobilní telefon

Od častého píchání do prstu k mobilní aplikaci do mobilu

Měření okamžité hodnoty cukru v těle pomocí pod kůži v operovaného čipu a odčítání přesných hodnot pomocí aplikace v mobilu usnadní život řadě diabetiků. Podle indikovaných hodnot pacient může sám daleko přesněji dávkovat inzulin. Lékařka MUDr. Jaroslava Dercová má s moderními metodami léčby diabetes dlouholeté praktické zkušenosti.

Pro kterou skupinu diabetiků je odečet pomocí implantovaného čipu a aplikace v mobilním telefonu především určen?

Jedná se o lidi nemocné diabetes 1. typu, tedy pacienty, kteří musí odečítat hodnoty cukru v krvi několikrát denně a podle naměřených údajů si dávkují inzulin.

MUDr. Jaroslava Dercová, diabetoložka

Jak to vypadá s aplikací čipu pod kůži a odečtu hladiny cukru pomocí mobilu? Kolik pacientů ve vaší péči tuhle metodu používá?

Systémů pro sledování hladiny cukru v podkoží se u nás používá několik typů. Liší se způsobem zavedení, délkou životnosti, tedy 1 týden až 6 měsíců, i způsobem odečtu hodnot. U některých pacientů lze glykemii sledovat přes aplikaci staženou do mobilu, u jiných je dostupné čtecí zařízení. Další čipy zase komunikují přímo s inzulinovou pumpou, z nichž některé jsou vybaveny alarmem, jiné ne. Tyto senzory jsou však vždy určeny pacientům na intenzifikovaném inzulinovém režimu. To znamená více jak 3 aplikace inzulinu denně, nebo diabetikům na inzulinové pumpě. Senzor, který se implantuje do podkoží na 6 měsíců, lze aplikovat pouze v některých dia centrech, která mají tento výkon nasmlouvaný s pojišťovnou. Plná úhrada senzorů je platná od 1. 12. 2019. Do té doby byly doplatky v řádu stovek korun za 1 ks .Některé typy senzorů vyžadují počáteční schválení revizním lékařem. V mé ambulanci prozatím používá senzor 11 pacientů.

Jedna věc je výzkum, druhá aplikace poznatků do praxe. Jaká je zde prodleva a na čem je závislá?

Prodleva mezi výzkumem a zavedením nových poznatků do praxe závisí na několika faktorech. V případě zavádění technických zařízení monitorujících hladinu cukru v krvi a krevní plazmě do praxe dnes časově závisí hlavně na schvalovacích procesech pojišťoven. Není to zrovna levná záležitost. Navíc se jednotlivá monitorovací zařízení liší typy použitých senzorů. U některých je vyžadováno mimo jiné počáteční schválení revizním lékařem. Prodleva tudíž může být v řádu měsíců a zcela výjimečně i několik let.

Zejména starší lidé mohou mít k chytrým telefonům nedůvěru a přesto by jim toto mohlo zkvalitnit život. Co v tomhle případě?

U starších diabetiků prvního typu samozřejmě závisí na jejich celkovém stavu. Pokud je pacient schopen sám aplikovat inzulin a upravovat si dávky, tak zvládne i obsluhu aplikace v mobilu. Jeden z používaných senzorů má dokonce i vlastní čtecí zařízení a jeho obsluha je velmi jednoduchá. Tím se lze vyhnout stahování aplikací do chytrých telefonů. U pacientů , kteří vyžadují dohled rodiny, zvládne chytrý telefon velmi dobře rodinný příslušník nebo pečující osoba.

Takže pro diabetiky 2. typu voperovaný čip nic neřeší?

U diabetiků na tabletkách není nutný odečet hodnot několikrát denně. Z praxe mohu říci, že při stanovování medikace se provádí měření cukru v krvi u diabetiků 2.typu ráno a večer, později stačí jednou denně a po stabilizaci dávek léků nebo injekčního inzulinu se přechází na kontrolní měření. Jeho četnost je na dohodě pacienta s lékařem.

Jsou ale lidé, kteří mají cukrovku 2. typu a chtěli by přesto nahradit píchání do prstu čipem a mobilní aplikací. Mají šanci? Jak je to v takovém případě s úhradou?

Na pacienty s diabetes 2. typu se úhrada senzoru pojišťovnou nevztahuje, ale od 1.1.2020 si mohou některé typy senzorů koupit.

Pod pojmem inzulin si většina představí injekční stříkačku s touto látkou, kterou si pacient musí píchnou sám…

Dříve se opravdu používaly k aplikaci inzulínu injekční stříkačky a doma vyvařované jehly, ale to je doba dávno minulá. Dnes používáme předplněná inzulínová pera, která jsou na obsluhu velmi jednoduchá a často stačí jen první instruktáž lékařem. Dalším možným typem aplikace inzulinu jsou inzulinové pumpy. Ve stádiu výzkumu a ověřování jsou i aplikace jiné, ale ty se zatím v praxi nepoužívají.

Cukr je stejně návykový jako třeba nikotin

Pokud se přesune část pacientů s diabetes 2. typu do péče obvodních lékařů – co vlastně budou řešit?

Pacienti s lehkou formou diabetu 2. typu, tedy ti, kteří nepotřebují inzulin vždy byli v péči obvodních lékařů. Vždyť právě obvodní lékař při preventivní prohlídce tyto pacienty zpravidla odhalí. Důležité je vysvětlit základní dietní a pohybová opatření a zahájit léčbu metforminem.Ten je doposud lékem první volby. Pokud není dosaženo cílené kompenzace diabetu, je potřeba přidat lék druhý nebo pacienta odeslat k diabetologovi. Praktičtí lékaři mají v tomto ohledu velmi dobře připravené doporučené postupy. I v těchto případech ale probíhají dohadovací řízení s pojišťovnami, která mají umožnit praktickým lékařům předepsat pacientovi i novější typy léků. Při velmi vysokých vstupních hodnotách cukru v krvi, při nedostatečném efektu léčby nastavené obvodním lékařem nebo při případných komplikacích je pacient vždy odeslán ke specialistovi. Nevím, jak spolupráce mezi specialistou a obvodním lékařem funguje jinde, ale v našem regionu velmi dobře. Diabetici 1. typu závislí od počátku na aplikaci inzulinu přechází do péče diabetologa okamžitě.

U koho dál bude nadále nezbytná léčba u Vás, jako u diabetoložky?

Jedná se o těhotné diabetičky, pacienty vyžadující terapii inzulinem, dále pacienty, kteří nedosahují cílové kompenzace diabetu nebo u kterých se objevují komplikace. Především oční, cévní a ledvinné. Také ale mi zůstávají pacienti s doprovodnými chorobami typu vysokého cholesterolu či vysokého tlaku. Je nutné si uvědomit, že pacienta je potřeba vždy léčit komplexně.