Chcete se nechat očkovat proti COVIDu? Kdy na vás teoreticky přijde řada

Ilustrace

Jste senior nebo máte vážné zdravotní problémy? Jste pracovník domácí zdravotní péče, domova pro seniory nebo pedagog? Kdy byste se mohli teoreticky nechat očkovat? MZČR zveřejnilo na svých stránkách Strategii očkování proti nemoci COVID 19. Zjistěte si, do jaké indikační skupiny k očkování patříte, a tedy do jaké fáze očkování budete zařazeni.

Podle dodávek vakcín do ČR se počítá s postupným očkováním tzv. prioritních indikačních skupin osob, které jsou podle své naléhavosti přiřazeny k jednotlivým fázím očkování.

Tři základní fáze očkování

  • Fáze I A Cílené centralizované očkování: dostupné pouze omezené množství vakcíny, některé náročné skladovací a logistické podmínky (např. skladování při −70 °C), vícedávková balení, k dispozici různé typy vakcíny, velmi omezená zkušenost s vakcínou, vysoce cílené očkování.
  • Fáze I B Rozšířené centralizované očkování:  již dostupné větší množství vakcíny, opět některé náročné skladovací a logistické podmínky (např. při −70 °C), opět pouze vícedávková balení, k dispozici různé typy vakcíny, stále omezená zkušenost s vakcínou, stále vysoce cílené očkování.
  • Fáze II: Široké decentralizované očkování: široká dostupnost vakcíny, již méně náročné skladovací a logistické podmínky (např. při 2-8 °C), nejen vícedávková, ale i jednodávková balení, opět různé typy vakcín a široká dostupnost očkování.

Prioritní indikační skupiny obyvatel

  1. Osoby ve věku ≥ 65 let a bez ohledu na věk chronicky nemocní zejména s těmito chorobami: chronická respirační onemocnění, rezistentní hypertenze (zvýšený krevní tlak nereagující na léčbu), závažné onemocnění srdce, obezita (BMI > 35), hemato-onkologické onemocnění, závažné onemocnění ledvin a jater, závažný diabetes mellitus (cukrovka), pacienti po transplantaci orgánu nebo kostní dřeně, pacienti s léčbou ovlivňující cíleně imunitní systém (imunosuprese) atd.
  2. Zdravotničtí pracovníci a pracovníci orgánů ochrany veřejného zdraví: oddělení ARO, JIP, Urgentní příjem, zdravotnická záchranná služba, infekční oddělení, plicní oddělení, lůžková interní a kardiologická oddělení, lékaři otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, všeobecní praktici, praktici pro děti a dorost, geriatrická oddělení, léčebny dlouhodobě nemocných, pracovníci provádějící epidemiologická šetření v ohnisku nákazy, pracující s biologickými vzorky COVIDu, zubní lékaři, farmaceuti atd.
  3. Pracovníci a uživatelé pobytových a odlehčovacích sociálních služeb, poskytovatelé domácí zdravotní péče.
  4. Pracovníci kritické infrastruktury: integrovaných záchranný systém, pracovníci energetiky, vláda, krizové štáby, armáda, pedagogičtí pracovníci a další.
  5. Ostatní pracovníci ochrany veřejného zdraví, např. SZPI, SVS ČR, ČIŽP, ČOI.
  6. Další pojištěnci, kteří mají zájem o očkování.

 Kdo a v které fázi očkování

V první fáze očkování (fáze I A) se bude jednat o prioritní indikační skupiny 1 – 3. V druhé fázi (fáze I B) přijdou na řadu prioritní indikační skupiny 4 – 5. Třetí fázi (fáze II) se pak bude týkat indikační skupina 6. V případě dostatečných dodávek očkovacích látek se počítá se sloučením plánovaných fází očkování a paralelního průběhu vakcinace u více indikačních skupin.

Zdroj: MZČR