KORONAVIRUS: Ministr Blatný představil obrys očkovací strategie a také to, jak se změní PES

Zdroj: Pixabay

Česko – O tom, že je třeba provést změny ve výpočtu rizikového skóre systému PES, se hovořilo již před koncem roku, dnes tedy ministr Blatný se svým týmem představil, jak by novinky měly vypadat. To, jak se změní související tabulky omezení, by mělo být zveřejněno během následujícího týdne, ale jak Blatný naznačil, primárně se bude jednat o zvýhodnění pro ty, kdo podstoupí ad hoc test na covid-19 nebo se nechají naočkovat. Očkování běžné populace přitom má být zahájeno až během března.

Proč a jak se změní PES?

Protiepidemický systém označovaný jako PES je systémem, jímž se řídí opatření proti šíření epidemie covid -19. Plánovanou změnou je revize výpočtu indexu rizika a také příp. zaváděných opatření. Změna je pak podle Ladislava Duška (ÚZIS) nutná s ohledem na změnu strategie testování – resp. narůstající počty těch, kdo podstupují antigenní testy. „Antigenní testy přispívají cca k 28 % pozitivních záchytů nemoci, je tedy třeba brát je vážně, ale nelze je paušálně spojovat s PCR testy, jedná se totiž o jiný náběr pacientů. Na antigenní testy chodí lidé z ulice, je to screeningové testování, u nějž je daleko nižší šance zachycení pozitivních. V důsledku ale ubývá samoplátců na PCR a mění se skupina podstupující PCR – tyto testy mají tedy relativně vyšší šanci zachytit pozitivitu, jelikož na ně míří klinicky indikovaní,“ vysvětlil Dušek. Relativní pozitivita PCR testů se přitom běžně pohybuje i nad hranicí 40 %, kdežto testy antigenní vykazují pozitivitu cca v 5 – 7 %. A to je třeba zohlednit ve výpočtu rizika.

Relativní pozitivita testů tedy již nebude sledována, nově bude do výpočtu naopak zahrnut počet lidí, kteří zamíří do nemocnice s nemocí covid-19, ale systémem testování a trasování nebyli zachyceni. Tento parametr je pak podle Duška odrazem zdravotního dopadu šíření nákazy v populaci a také odráží virovou nálož v populaci a to, jak se ji daří systémem trasování a testování podchytávat. „Nový parametr značí především to, jakým způsobem je zatížen náš zdravotní systém a zda můžeme čekat zlepšení, nebo zhoršení – cílem opatření je ochrana funkčního zdravotního systému,“ upřesnil ministr Blatný. Vše ostatní zůstává beze změny. Úprava metodiky se tak týká jediného ukazatele. Stávající hodnota skóre PES se přitom ani při tomto novém výpočtu nijak nemění. Změnou ale bude, že již PES nebude hodnotit jednotlivé kraje, a to cca do stupně 3.

Co se plánované změny v opatřeních souvisejících s jednotlivými stupni rizika týká, ta by měla být představena během týdne, jak ale Blatný shrnul, cílem je umožnění vykonávání určitých aktivit pro ty, kteří nejsou rizikoví – tedy negativní osoby a osoby očkované. Nic z toho se však nebude týkat stupně nejvyššího rizika, v němž se aktuálně Česko nachází.

Očkovací strategie

Podle Blatného není Česko v přípravě očkovací strategie nijak pozadu, k dispozici počínaje dneškem bude také metodický pokyn, tedy detailní popis toho, jak se bude během očkování postupovat. Jak Blatný uvedl, v současné době probíhá první fáze – očkování nejrizikovějších skupin, které zabrání tomu, aby docházelo k přetěžování zdravotního systému. Dále budou očkováni další rizikoví a následně zbytek populace. Dokument (metodika) pak také určuje, kdo ve které skupině je (a jak velkou bude mít přednost před ostatními).

Zásadním bude v celém procesu očkování tzv. Centrální rezervační systém, který bude spuštěn 15. 1. – tehdy však pouze pro kategorii ve věku 80+. Od 1. února se pak bude moci registrovat i zbytek populace. Na základě registrace bude každý zařazen do systému a stanovena určitá priorita, dle níž mu bude přidělen konkrétní termín očkování. „Pamatujeme i na seniory, kteří nejsou schopni se zaregistrovat, systém umožňuje registraci někým jiným, rodinným příslušníkem, praktickým lékařem nebo lidmi z vybraných call center,“ ubezpečil Blatný.  Systém se pak nebude týkat zdravotníků, pracovníků v domovech seniorů, kde již očkování probíhá.

Očkování bude dobrovolné a navzdory tomu, že česká veřejnost se vůči němu nestaví příliš pozitivně, podle Blatného se počet osob, které se chtějí nechat očkovat, navyšuje – prý již dosahuje k 65 %.  Právě k očkování se přitom mnozí upínají jako k naději na návrat k normálnímu životu – ten minimálně v následujících týdnech ale čekat nelze. Podle Duška totiž v dohledné době počty nově diagnostikovaných nijak zásadně nepoklesnou, a Česko tak bude nadále setrvávat v pátém – nejvyšším – stupni rizika.