Kníže Sansevero – jeho osobnost je dodnes zahalena množstvím legend a nejasností

Raimondo di Sangro

Kníže Sansevero byl prý dokonalým osvícenským intelektuálem. Věnoval se vědě, filozofii i umění, ale zajímala jej také alchymie.

Kým byl?

Raimondo di Sangro, potomek prastarého rodu, se narodil v roce 1710. Matka zemřela, kdyby byl synovi necelý rok a otec se o něj moc nestaral – jak také – vstoupil totiž do kláštera. Mladý Raimondo tedy vyrůstal s prarodiči a studovat na jezuitskou kolej posléze odjel do Říma. Ve dvaceti se však tento inteligentní a nadaný mladý muž vrátil do Neapole. Brzy se o něm začalo mluvit – byl totiž velkým příznivcem umění a mecenášem, krom toho se zajímal o filozofii, vědu i alchymii.

Jeho záhadný palác

Obyvatelé Neapole se ale začali pozastavovat nad tím, co se děje v jeho paláci v noci. To proto, že slýchali neobvyklé zvuky a viděli podivné záblesky. To kníže tvořil ve své laboratoři. Lidé mu začali připisovat zázračné vynálezy a skutečně vynalezl řadu věcí – jeho mistrovské dílo se nachází ale v úzké uličce Neapole.

Rodinná kaple

Tam totiž stojí kaple rodu Sansevero, která svou krásu získala právě zásluhou knížete. Ten na její výzdobu povolal ty nejlepší z umělců jeho doby. Jelikož skutečně vynalézal, vytvořil různé roztoky, které dodávaly barvám na trvanlivosti. Důkazem toho je freska Blaženost ráje. Substance, které byly použity, nebyly nikdy identifikovány, ale barvy se uchovaly po staletí, aniž by vyžadovaly zásah restaurátora.

O sochách v životní velikosti, které se nacházejí též v kapli, se říká, že byly zhotoveny neznámou technologií.

Kostry

Avšak už od jeho dob se hovoří hlavně o dvou objektech, které jsou umístěny v podzemí kaple. Tam jsou ve dvou vitrínách přechovávány tzv. anatomické stroje – dvě kostry, obalené kompletní sítí tepen a žil, zpevněných zřejmě metalizací. Tu kníže měl také vynalézt, ale její tajemství se nedochovalo.

Legenda zní děsivě: do těl dvou živých lidí měl kníže vstříknout substanci, která rozložila jejich tělesnou schránku a zachovala jen žíly a tepny. Nedávno však bylo zjištěno, že kostry jsou pravděpodobně umělé.