Termokamery v první bojové linii nejen s pandemií COVID-19

Termokamera umístěná v KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC na Praze 5, které čeká na otevření až to vládní opatření dovolí

Pandemie COVID jako žhavé téma rezonuje mnoho měsíců ve všech masmédiích a politických debatách, a to již od prvního okamžiku, kdy se nade vší pochybnost potvrdilo, že onemocnění COVID-19 není jen nějaká pouhá sezónní viróza.

Jak se v případě první vlny, tak i v následujících vlnách, této pandemie ukázalo, nejefektivnější zbraní proti šíření této choroby je zejména prevence. Realitou se tak stalo povinné nošení roušek, kladen je zvýšený důraz na desinfekci rukou i veřejných prostor a mnohá další ochranná opatření. 

Přes všechna vládní nařízení, vyhlášky a restrikce čísla nově nakažených, zejména v České republice, stále rostou. Jen v prvních týdnech roku 2021 se čísla nakažených u nás vyšplhala na rekordní počty. Nejinak je to i v případě statistik úmrtnosti. Nechme na chvíli mluvit ona statistická data. Česká republika hlásí k 3. únoru letošního roku celkově 16 683 mrtvých. Onemocněním COVID-19 se dosud nakazilo 1 003 657 lidí, z čehož vyléčených osob je 893 931. Aktuálně nakažených lidí je k tomuto datu 93 043 a z toho 5 811 osob muselo být hospitalizováno v nemocničních zařízeních. Rizikový index protiepidemického systému PES zůstává dlouhodobě na 70 bodech ze sta. 

Jak ukázaly mnohé odborné studie je zřejmé, že došlo i k četným zcela novým mutacím tohoto koronaviru. Nikdo není schopen s určitostí odhadnout, kdy tato celosvětová pandemie skončí.  

Občané, podnikatelé i zaměstnavatelé čelí obavám kolem vývoje pandemie, stále se měnících vládních opatření a strachu z nástupu dalších vln této hrozby. O tom, že pandemie COVID bude mít dlouhodobě významný vliv na všechny oblasti veřejného i osobního života není žádného sporu. 

Bylo prokázáno, že toto onemocnění ve značném procentu indikovaných případů bývá doprovázeno zvýšenou tělesnou teplotou, a to i v situaci kdy se  nakažená osoba cítí relativně zdráva. Výjimkou není ani horečnatý stav, tedy tělesná teplota přesahující 38 °C. Na tomto faktu jsou založena preventivní opatření, v nichž nejde jen o pouhé označení jedinců s příznaky tohoto onemocnění, tedy se zvýšenou teplotou nad 37,5 °C, ale hlavně i o možnost odpovídajícího kontaktu s těmito rizikovými osobami. Součástí balíčku preventivních opatření by se tak měla stát, v masivnějším nasazení, právě infračervená termografie, která detekuje zvýšenou tělesnou teplotu většího množství sledovaných osob. To ve svém důsledku znamená snížení přenosu infekce z osoby na osobu a zpomalení šíření viru způsobujícího onemocnění Covid-19. 

Kvalitní a profesionální termokamery jsou jednou ze zbraní velmi efektivního předcházení přenosu infekčních chorob v populaci i součástí preventivních protipandemických opatření snižujících počty nakažených osob s diagnózou Covid-19. Aby však tato opatření byla efektivní, musí se jednat o profesionální termokamery s vysokou přesností měření, a to včetně zaškolení uživatelů i obsluhy a následným servisem. 

Zdroj: Westercom.eu

Jedním z dodavatelů takovýchto termokamer, splňujících velmi přísná kritéria, je v České republice společnost Westercom, která na náš trh dováží termokamery značky Advantech. Využitím těchto profesionálních termokamer v rámci protipandemických opatření lze předejít finančním a ekonomickým ztrátám i závažným zdravotním problémům. Výrobce, tedy společnost Advantech, není jen producentem termokamer, ale i významným dodavatelem medicínského vybavení na vysoké technické úrovni. 

Termovizní kamery Advantech mají vysokou přesnost měření teploty s odchylkou pouze +-0.3 °C. Při použití tzv. Blackbody, tedy kalibračního zařízení, lze získat ještě přesnější výsledky s odchylkou v měření pouze +-0.1 °C. Termokamery Advantech umožňují měření až 30 osob současně v reálném čase, včetně detekce povinného nošení roušek či respirátorů. Při odhalení osob se zvýšenou teplotou, nebo osob bez roušky či masky, je spuštěn audio-vizuální alarm. Vzhledem k faktu, že kamery disponují modulem umělé inteligence, jsou vhodné nejen k detekci a evidenci osob, ale lze je využít i jako bezkontaktní automatický vstupní systém nebo jako běžný kamerový systém s možností záznamu. 

Zdroj: Westercom.eu

Nadstavba modulu umělé inteligence umožňuje vytvoření databáze osob. Termovizní kameru je tak možné použít jako přístupového systému na základě rozpoznávání obličeje a celé řešení tak lze skvěle propojit například s docházkovým systémem. Ve školských zařízeních i v zařízeních mimoškolních zájmových aktivit, může termokamera pomoci zmírnit nemocnost nejen žáků a studentů, ale samozřejmě také učitelů a ostatních zaměstnanců. 

Veřejné a úřední budovy jsou nezbytné pro efektivní fungování státu i jeho administrativy a je proto podstatné snažit se zajistit větší bezpečnost jejich personálu i příchozích. Soukromé firmy potom, na rozdíl od státních a veřejných institucí, usilují o prevenci šíření nemocí též z důvodu ochrany svých zdrojů a investic, protože větší nemocnost zaměstnanců má své ekonomické dopady. 

Restaurace, bary, kluby a diskotéky ale i hotely jsou na tom z hlediska ochrany personálu obdobně. Jde navíc o místa s vysokou frekvencí hostů, která zvyšuje riziko kontaktního přenosu. Obzvláště důsledné by mělo být měření teploty v prostorech, které navštěvuje větší množství návštěvníků a kde dochází místy k těsné blízkosti mnoha osob v uzavřených interiérech po dobu delší než 15 minut. Typickým příkladem jsou kupříkladu obchodní a nákupní centra.

Použitím kamer na nádražích nebo transportních terminálech lze efektivně detekovat nemocné od zdravých. Nemocní nebudou vpuštěni do dopravních prostředků a nebudou tak moci šířit infekci v těchto vozidlech.

Zdroj: Advantech

Masivnější nasazení profesionálních a kvalitních termokamer může významně přispět ke zpomalení šíření většiny infekčních chorob, včetně těch závažných, a efektivně pomoci v boji s pandemií onemocněním COVID-19. Za zmínku stojí i fakt, že monitoring veřejných prostor termovizními kamerami by měl nezanedbatelný vliv i na snížení psychické zátěže a stresu u zaměstnanců, kteří jsou v každodenním styku s větším množstvím osob, a to zejména ve školství, úřadech či službách poskytovaných široké veřejnosti. Ve svém důsledku by mělo nasazení termokamer, mimo jiné, i pozitivní dopad v oblasti ekonomické.