Musíte platit koncesionářský poplatek, když se na televizi díváte na počítači, notebooku nebo mobilu?

Ilustrační foto

Není to ještě tak dávno, kdy televizor byl nedílnou součástí každé domácnosti. Byli i tací, kteří si ho pořídili dříve než pračku nebo ledničku. Časy se ovšem mění. Dnešní mladí lidé se bez televize obejdou docela dobře. Pokud se chtějí na nějaký televizní pořad dívat, vystačí si s počítačem nebo třeba mobilem. Jak je to tedy s povinností platit televizní poplatek, když nemáte ve své domácnosti klasický televizní přijímač, ale televizní pořady sledujete z jiného zařízení?

PC s televizní kartou

Je-li váš počítač či notebook vybaven televizní kartou, pak je považován za televizní přijímač, protože umožňuje příjem televizního vysílání jako kterýkoli jiný televizní přijímač.

IPTV

V počítači nemáte televizní kartu, ale vysílání veřejnoprávní televize si můžete naladit prostřednictvím IPTV, resp. televize přes internetový protokol. Jedná se o systém, kde jsou služby digitální televize šířeny prostřednictvím IP protokolu přes počítačové sítě. V tomto případě se opět jedná z pohledu koncesionářských poplatků o televizní přijímač, neboť umožňuje příjem televizního vysílání a individuální volbu programu.

Streamování

Váš počítač či notebook nemá ani televizní kartu, ani nevyužívá IPTV technologii, ale je připojen na internet. Můžete si tedy naladit vysílání veřejnoprávní televize v podobě internetového streamu. Tehdy se nejedná o televizní přijímač, protože umožňuje reprodukovat jen omezený počet televizních pořadů, nikoli televizní programy ve smyslu definice zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, v platném znění (viz § 2, odst. 1, písm. i) a neumožňuje tedy „individuálně volitelnou reprodukci televizního vysílání“.

Mobil s televizním příjmem

Máte-li  pouze mobil, který umožňuje příjem televize, poplatek neplatíte.

Mobilní telefon, jehož součástí je televizní přijímač, je ze zákona od televizního poplatku osvobozen. Konkrétně zákon č. 348/2005 Sb. o rozhlasových a televizních poplatcích, § 2, odst. 4, písm. e): „Rozhlasovému nebo televiznímu poplatku nepodléhají …..rozhlasové nebo televizní přijímače, které jsou neoddělitelnou součástí koncových mobilních telekomunikačních zařízení.“)

Kolik se platí a jak často

Poplatky za rozhlas a televizi, tzv. koncesionářské poplatky, musí dle zákona o rozhlasových a televizních poplatcích platit každá domácnost, která vlastní nebo alespoň jeden měsíc užívá (takže ani vlastnit nemusí) daný přijímač. Počet přijímačů není rozhodující. Je tudíž jedno, jestli máte jednu nebo čtyři televize (dvě doma a další dvě na chatě). Zákon sice výslovně nehovoří o domácnosti, nýbrž osobě, avšak zároveň uvádí, že pokud osoba žije ve společné domácnosti s někým, kdo už poplatek platí, pak ho již dotyčný hradit nemusí. Takže v podstatě se poplatek vztahuje na domácnost. Poplatek se platí každý měsíc a je splatný nejpozději do patnáctého dne každého kalendářního měsíce. Je povinností domácnosti se k tomuto poplatku přihlásit (např. při stěhování nebo zakoupení prvního přijímače). Výše poplatku za rádio je 45 Kč a za televizní přijímač je 135 Kč měsíčně.