KORONAVIRUS: Vláda schválila změny krizové legislativy, která by měla nahradit nouzový stav

Zdroj: online vysílání

Česko – Že Česko nemůže po neomezeně dlouhou dobu fungovat v tzv. nouzovém stavu, bylo všem po vládním debaklu minulý týden již jasné. Ačkoliv kabinet Andreje Babiše nepřistoupil na požadavky opozice, nakonec se v rámci vyjednávání s hejtmany k tomuto kroku stejně musel odhodlat. Jednalo se totiž o jednu ze základních podmínek pro hromadnou žádost hejtmanů o opětovné prodloužení nouzového stavu. Nejen novou krizovou legislativu, ale i tzv. pandemický zákon, který ležel na stole již po mnoho měsíců, tak dnes vláda konečně projednala a poslala ke schválení do sněmovny. Kromě toho na dnešní vládní tiskové konferenci ministr školství Plaga potvrdil, že od 1. března by se měli začít žáci vracet do škol.

Změny v krizové legislativě

Během dnešního jednání vláda projednávala změnu krizové legislativy a připravila také tzv. pandemický zákon. „Co se týká změny krizové legislativy, je to změna ústavního zákona o bezpečnosti ČR a krizového zákona. Do zákona o bezpečnosti se vnáší možnost vlády vyhlásit stav nebezpečí na celém území ČR – a je to vlastně mírnější stupeň stavu nouze, kdy nedochází k takovým omezením práv garantovaných Ústavou a je to vhodné doplnění našeho systému mimořádných stavů,“ vysvětlil ministr vnitra Hamáček.  Aktuálně má přitom vláda pouze možnost vyhlásit nouzový stav, nebo čekat na to, až hejtmani v regionech vyhlásí stav nebezpečí. Na základě nové legislativy by ale stav nebezpečí mohla vláda vyhlásit plošně. Dle intenzity lze navíc ze stavu nebezpečí přejít do stavu nouze a naopak.

V souladu s výše řečeným musí být novelizován i krizový zákon, který také ukotvuje roli ústředního krizového štábu jako poradního orgánu vlády koordinujícího postupy při vyhlášení jednoho z těchto mimořádných stavů. „Těmito kroky se završila novela krizové legislativy, na počátku byl zákon širší, některé změny ale vzbudily kontroverze, po poradě jsme toto upravili a kontroverzní body vyjmuli. Věřím, že tento zákon schválen bude,“ dodal Hamáček.

Ruku v ruce s předloženými návrhy krizové legislativy jde také tzv. pandemický plán. Principiálně by v případě pandemie nejprve přicházelo v úvahu řešení na základě zákona o veřejném zdraví (tedy pandemický plán) a až když by situace nebyla zvladatelná, v potaz by přicházely mimořádné stavy – tedy stav nebezpečí a stav nouze.

„Pandemický zákon, resp. návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii covid-19, a také zákon, který zohledňuje změny souvisejících zákonů, řeší situaci ve chvíli, kdy není dostatečné užití opatření dle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale není ještě třeba aktivovat nouzový stav,“ uvedl ministr zdravotnictví. Dle jeho slov se jedná o normu, která legislativně ošetřuje zavádění jednotlivých legislativních opatření bez nouzového stavu a je cíleně zamířena na stávající situaci. Není tedy třeba mít obavu, že by mohla být v jiných situacích jakkoliv zneužita. „Jedná se o nastavení zákonných mantinelů pro vydávaná opatření. Tato opatření jsou koncipována tak, aby bylo zajištěno maximální dodržování práv a zájmů obyvatel, mj. proto ten návrh obsahuje i institut předchozího souhlasu vlády s přijetím zamýšleného opatření, ta navíc mohou platit pouze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu,“ vysvětlil Blatný. Návrh zákona má v plánu přednést sněmovně co nejdříve a bude to také předmět jednání s opozicí a hejtmany.  Aby byl legislativní proces maximálně urychlen, má ministr zdravotnictví v plánu využít zkráceného projednávání ve stavu legislativní nouze. Podle opozice se ale opět jedná o vládní neserióznost, jelikož pandemický plán počítá s opatřeními, jako je zavírání obchodů apod., a nezavádí ani kontrolu soudů a ani žádný systém kompenzací, což vše při předchozím projednávání opozici vadilo.

Návrat do škol a povinné testování

Předmětem jednání vlády byl také návrat žáků do škol. Jak uvedl Hamáček, jedna z pracovních skupin Ústředního krizového štábu pracovala na přípravě metodiky, jak by celý proces měl probíhat. Materiál projednala vláda a 1. března by měl být zahájen návrat do škol, který bude doprovázen testováním antigenními testy. Ty má za úkol zajistit právě ministerstvo vnitra, stejně tak bude zajišťovat i jejich distribuci.

„Plán, který jsme dnes schválili, počítá s tím, že 1. března by měl být k dispozici dostatek testů, aby se mohly vrátit ty prioritní ročníky, maturanti, 9. ročníky, další závěrečné ročníky a pak co nejdříve také praktická výuka. Další fázování bude podmíněno aktuální situací a dostatkem testů,“ uvedl ministr školství Plaga. Ten také ubezpečil, že půjde o neinvazivní antigenní testy v podobě tzv. samotestů – pedagogičtí pracovníci tedy na testování nebudou nijak participovat – ministerstvo však počítá i s jejich testováním. Kromě toho budou do škol pro pedagogy distribuovány cca 3 miliony respirátorů. „Věřím, že epidemiologická situace bude taková, že návrat žáků bude možný co nejdříve a v co největším množství,“ uzavřel Plaga.