Podpora v nezaměstnanosti. Na jak dlouho a kolik? Odpověď není pro všechny stejná

Ilustrační foto

Výše podpory v nezaměstnanosti se samozřejmě odvíjí od vašeho výdělku, nicméně je ovlivněna ještě dalšími skutečnostmi, a to zejména způsobem odchodu ze zaměstnání a věkem. Svou roli sehrává také vaše ochota absolvovat rekvalifikační kurz.

Základní podmínka

Aby vám bylo možné podporu v nezaměstnanosti vůbec přiznat, musíte mít v posledních 2 letech odpracováno alespoň 12 měsíců. Případně vám lze započítat alespoň tzv. náhradní dobu zaměstnání (např. péče o dítě do 4 let, pracovní neschopnost).

Z čeho se podpora počítá

Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentem z vašeho průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním ukončeném zaměstnání (resp. vyměřovacího základu, pokud jste podnikatel). Potvrzení o jeho výši vám vystaví účetní.

Klasická výše podpory

Nejvyšší podporu dostanete první dva měsíce, pak procentní sazba klesá:

První dva měsíce se jedná o 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající dobu vyplácení podpory dostanete 45 %.

Při absolvování rekvalifikace máte nárok na podporu ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Rekvalifikace se většinou nenastupuje ihned, ale až po určité době, kdy je vyhodnoceno, že je pro uchazeče potřebná.

Vliv ukončení zaměstnání na výši podpory

Pokud jste však poslední zaměstnání ukončili sami výpovědí nebo dohodou se zaměstnavatelem, budete mít nárok na podporu pouze ve výši 45 % ze zmíněného základu, a to po celou dobu pobírání podpory.

Jestliže jste byli propuštěni např. z organizačních důvodů nebo vám končil pracovní poměr na dobu určitou, pak se nemusíte obávat. Budete mít nárok na odstupňovanou (vyšší) podporu. Ve výjimečných případech můžete mít na ni nárok také, i když odejdete dohodou nebo sami podáte výpověď. Musí se však jednat o vážný důvod (např. péče o dítě do 4 let, péče o těžce nemocného člena rodiny), který je potřeba doložit. Vážné důvody jsou konkrétně definuje § 5 pís. a) zákona o zaměstnanosti.

V případě, že jste dostali výpověď za zvlášť hrubé porušení pracovních povinností v době 6 měsíců před zařazením do evidence na ÚP, nemáte nárok na vůbec žádnou podporu.

Délka vyplácení podpory

Doba, po kterou vám bude podpora v nezaměstnanosti vyplácena, závisí na vašem věku:

  • u žadatelů do 50 let věku – 5 měsíců,
  • u žadatelů mezi 50 a 55 lety věku – 8 měsíců,
  • u žadatelů nad 55 let věku – 11 měsíců.

Rozhoduje věk, který dosáhnete ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti.