Na úřadu práce po padesátce – užitečné informace nejen pro uchazeče 50+

Ilustrační foto

Nejdříve jste příliš mladí, tudíž bez praxe. Pak hrozí, že budete mít děti a budou za vás muset hledat náhradu. Když už děti máte, tak je to také mínus. A když už konečně máte bohatou praxi, děti odrostlé a další těhotenství vám opravdu nehrozí (zejména muži neotěhotní jen tak), tak už jste najednou příliš staří a přednost dostane někdo mladý a flexibilní, bez praxe a prozatím bez dětí…

Delší podpora v nezaměstnanosti

Ačkoli lidé 50+ mají svým zaměstnavatelům rozhodně co nabídnout, včetně loajality k firmě a ochoty pracovat přesčas, patří na trhu práce k ohrožené skupině. Tuto skutečnost naštěstí zohledňuje zákon o zaměstnanosti, což se v praxi projeví tzv. delší podpůrčí dobou, tedy dobou, po kterou je jim vyplácena podpora v nezaměstnanosti.

Zatímco do 50 let je podpůrčí doba pouze 5 měsíců, ve věku nad 50 do 55 let činí již 8 měsíců a pro starší 55 let je prodloužena až na 11 měsíců. Přičemž rozhoduje věk dosažený ke dni podání žádosti o podporu v nezaměstnanosti. V našich předešlých článcích najdete informace o výši podpory a také situacích, kdy ji nelze přiznat.

Základní podmínka

Aby vám bylo možné podporu v nezaměstnanosti vůbec přiznat, musíte mít v posledních 2 letech odpracováno alespoň 12 měsíců. Případně vám lze započítat alespoň tzv. náhradní dobu zaměstnání (např. pokud jste byli v pracovní neschopnosti, pečovali o osobu blízkou s minimálně II. stupněm závislosti nebo jste sami pobírali invalidní důchod III. stupně).

Abyste podporu dostali co nejdříve

Pokud žádost o podporu podáte nejpozději do 3 pracovních dnů po ukončení svého zaměstnání, podpora bude na ukončení zaměstnání ihned navazovat, tj. bude vám přiznána  ode dne následujícího po skončení zaměstnání. K žádosti musíte zároveň doložit tyto dokumenty: evidenční list důchodového pojištění, zápočtový list (potvrzení o zaměstnání) a potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku. Pokud jste fungovali jako OSVČ, doložíte potvrzení o době trvání účasti na důchodovém pojištění a o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku.

Podpora a opakovaná nezaměstnanost

Po několika letech stabilního zaměstnání jste „skončili“ na podpoře, kterou jste pobírali jen např. dva měsíce (tedy nevyčerpali jste celou podpůrčí dobu, její délka se liší podle věku, viz výše). Pak jste nastoupili do zaměstnání, jenže vás po několika měsících propustili a ocitli jste se na úřadu práce zase. Jak to bude s podporou? Kolik měsíců na ni budete mít nárok? Situace se řídí § 48 zákona o zaměstnanosti. Pokud jste v posledních 2 letech před zařazením do evidence nevyčerpali celou podpůrčí dobu a v tomto novém zaměstnání jste odpracovali alespoň 3 měsíce (tj. byli jste účastní na důchodovém pojištění, podrobně zde), pak máte nárok na podporu, a to po celou podpůrčí dobu. Pokud jste odpracovali dobu kratší než 3 měsíce, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze po zbývající část podpůrčí doby. Stále musí být tedy splněna základní podmínka (odpracování alespoň 12 měsíců v posledních 2 letech).

Snažte se odpracovat alespoň 3 měsíce

Takže pokud vás v novém zaměstnání propustili již po prvním měsíci zkušební doby, pak máte na ÚP nárok na podporu již pouze po zbytek podpůrčí doby. Jeli vám 49 let, zbydou vám již jen 3 měsíce podpory (tj. celkových 5 měsíců mínus 2 měsíce dříve vyplacené podpory), jeli vám 51 let pak 6 měsíců (tj. celkových 8 měsíců mínus 2 měsíce dříve vyplacené podpory) a jeli vám 56 let, pak 9 měsíců. Pokud byste však o novou práci přišli až po odpracování celých tří měsíců, budete na tom lépe. Budete mít totiž opět nárok na podporu po celou podpůrčí dobu, tedy až po 5, 8 nebo 11 měsíců podle svého věku.