Opakovaná ztráta zaměstnání. Kolik odpracovat, abyste opět dosáhli na podporu?

Ilustrační obrázek

Přijít o práci v dnešní době není příliš složité. Pokud jste v posledních dvou letech odpracovali alespoň rok, pak máte ze zákona nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pravda, není to sice žádná výhra v loterii, bez ní by vám však bylo mnohem hůře. Může se ovšem stát, že novou práci najdete, jenže po pár měsících o ni zase přijdete. Dostanete pak podporu? A pokud ano, poběží vám opět od začátku? Záleží na okolnostech. V některých případech nemusíte mít nárok již nanic.

Základní podmínka

Aby vám bylo možné podporu v nezaměstnanosti vůbec přiznat, musíte mít v posledních 2 letech odpracováno alespoň 12 měsíců. Úplně přesně jde o dobu, po kterou jste odváděli státu ze svého příjmu potřebnou částku na důchodové pojištění. Takže musí jít o výdělečnou činnost, z které vám je toto pojištění odváděno, jinak máte lidově řečeno smůlu (podrobnosti zde). Pokud jste například během rozhodného období pracovali pouze na dohodu o pracovní činnosti a váš měsíční výdělek byl menší než 10 000 Kč, pak základní podmínku nesplňujete, a na podporu nárok nemáte.

Podpůrčí doba

Doba, po kterou máte nárok na pobírání podpory v nezaměstnanosti, se nazývá „podpůrčí doba“. Při opakované ztrátě zaměstnání, se rozlišuje, jestli vám v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula nebo neuplynula celá podpůrčí doba.

I) Nevyčerpali jste celou podpůrčí dobu

Situace se řídí § 48 zákona o zaměstnanosti. Pokud jste v posledních 2 letech před zařazením do evidence nevyčerpali celou podpůrčí dobu a v tomto novém zaměstnání jste odpracovali (případně jste podnikali jako OSVČ) alespoň 3 měsíce, pak máte nárok na podporu, a to opět po celou podpůrčí dobu.

Pokud jste však odpracovali dobu kratší než 3 měsíce, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti pouze po zbývající část podpůrčí doby.

Praktický příklad

Je vám 35 let. Po 5 letech stabilního zaměstnání jste byli propuštěni. Po 2 měsících na podpoře jste nastoupili do nového zaměstnání. Uvažujme dvě varianty. V prvním případě vás propustili  ve zkušební době, a to již po prvním měsíci, zatímco v druhém případě váš pracovní poměr byl ukončen po 6 měsících, na které byl uzavřen.

V prvním případě jste odpracovali dobu kratší než 3 měsíce, proto máte nárok na podporu pouze po zbývající část podpůrčí doby. Vzhledem k vašemu věku celková podpůrčí doba činí 5 měsíců, vy jste dosud vyčerpali dva, takže vám ještě zbývají tři měsíce podpory. (Kdyby vám bylo 52 let, pak by vám zbývalo ještě 6 měsíců podpůrčí doby, tj. celkových 8 měsíců mínus 2 měsíce dříve vyplacené podpory.) Ve druhé variantě jste odpracovali 6 měsíců, tj. dobu delší než požadované minimum 3 měsíců, takže máte opět nárok na podporu v průběhu celé podpůrčí doby, tedy po dobu 5 měsíců.

II) Vyčerpali jste celou podpůrčí dobu

Situace se řídí § 49 zákona o zaměstnanosti. Pokud vám v posledních 2 letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání uplynula celá podpůrčí doba, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti, jestliže jste v novém zaměstnání odpracovali (případně podnikali jako OSVČ) alespoň 6 měsíců.

 Praktický příklad

Je vám 35 let. Po 5 letech stabilního zaměstnání jste byli propuštěni. Novou práci jste si však našli až po vyčerpání celé podpůrčí doby (tj. 5 měsíců). Zvažujme opět dříve uvedené varianty. V prvním případě vás propustili  ve zkušební době, a to již po prvním měsíci, zatímco v druhém případě váš pracovní poměr byl ukončen až po 6 měsících, na které byl uzavřen.

V prvním případě byste již nárok na podporu neměli, protože je nutné odpracovat minimálně 6 měsíců. V druhém případě ano, protože tuto podmínku splňujete, takže byste mohli pobírat podporu po celou podpůrčí dobu 5 měsíců.