Kam se vypařili vojáci z věže u San Juan?

Ilustrační obrázek

Nedaleko obce San Juan v jihovýchodním cípu Kuby byla ještě španělskými vládci ostrova postavena strážní věž. Kvůli ní zbořili jeden starý chrám a kameny z jeho stěn byly použity jako laciný stavební materiál. Ovšem místní dělníci odmítli na stavbě pracovat – předpovídali, že takové znesvěcení chrámu způsobí jen neštěstí.

Nešťastní vojáci

Roku 1860, jednoho únorového večera, vstoupil na věž první strážný. Toho ale našli jen o několik hodin později dřepět v křoví nedaleko. Téměř zešílel strachy, popisoval totiž, že ho jakási bytost celý večer pronásledovala jako stín. Bytost byla neviditelná, ale on z ní měl velmi negativní pocit. A to ještě dopadl dobře.

Druhý den za něj nastoupil druhý voják, který prý měl pro strach uděláno. Když ho šel další voják ráno vystřídat, našel pod věží jen jeho pušku. Jeho samotného už nikdy nikdo nespatřil. Šest dalších strážných skončilo stejně – po všech zbyla jen puška, ze které ještě stačili vystřelit.

Vyšetřování

Není divu, že v posádce se už nenašel nikdo, kdo by byl ochoten nastoupit do služby ve věži. Navíc se krajem zpráva o strašidelné věži rychle rozšířila. Z posádkového města Manzanillo byl tedy vyslán do San Juan kapitán Manolo Herez, aby celou věc vyšetřil. Ve věži se mu nepodařilo nalézt nic podezřelého, v noci byla pozorována z nedalekého lesíka, ale ani tak nebylo nic zjištěno. Bylo tedy rozhodnuto, že na službu ve věži opět mohou nastoupit vojáci.

Další tragédie

Kapitán Herez chtěl již mít celou záležitost za sebou, ale v předvečer návratu do Manzanilla se rozhodl strávit noc v blízkosti věže. Ještě se třemi muži se utábořili mezi stromy a rozhodli se pozorovat věž a vojáka, který v ní měl službu. Ve tři hodiny v noci kapitán Herez uviděl, jak se nad vojákem vznáší cosi, co připomínalo tmavou skvrnu. Stačil ještě upozornit kolegy, když vtom uviděl ve věži světlo, které postupně sílilo. Oknem tam pak uviděl vojáka, který seděl na zemi v podivné pozici. Ozvala se tlumená rána a veškeré světlo zhaslo. Čtyři muži hned utíkali do věže, ale strážného tam nenalezli.

Do protokolu pak uvedli, že voják nemohl věž nepozorovaně opustit, vchod měli totiž neustále na očích a malými okénky se prolézt ven nedalo. Voják byl prohlášen oficiálně za mrtvého a věž se konečně přestala používat.

Místo má i dnes špatnou pověst. Kubánské letectvo chtělo dát věž zbořit, aby byla na jejím místě zbudována radarová stanice. Místní dělníci zde ale opět odmítli pracovat a armáda nakonec ustoupila.

Lidské tragédie, které se zde odehrály, zůstávají dodnes zahaleny tajemstvím…