Atypická křestní jména: Dobrý den, jmenuji se Džejár Novák…

Ilustrační obrázek pixbay

V devadesátých letech proběhla v televizi diskuze s matrikářkou na téma jaká křestní jména jsou v ČR povolena a byly uvedeny také kuriózní případy. Jedním z nich bylo, že rodiče chtěli pro novorozeného syna jméno „Džejár“. Tehdy byl populární americký seriál Dallas.

Dějí se takové věci i dnes? Nejen na to jsme se zeptali PhDr. Žanety Dvořákové, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český, oddělení onomastiky Praha.

Samozřejmě. Rodiče hledají inspiraci pro pojmenování svého dítěte z různých zdrojů, mimo jiné mohou chtít pojmenovat dítě i po postavě z oblíbeného filmu, seriálu nebo knihy. V ČR se tak narodilo několik Esmerald v době, kdy tu běžela mexická telenovela Esmeralda, žijí u nás tři Hermiony, což je jméno známé díky knihám o Harry Potterovi. To jsou však rodná jména, která jsou sice u nás neobvyklá, ale ve světě se běžně vyskytují, proto jejich zápisu do matriky nic nebrání. Problém nastává v situaci, kdy by chtěli rodiče pojmenovat své dítě jménem fiktivním, které si autor díla nebo překladatel vymyslel. Nedávno jsme takto řešili rodné jméno Cesmína, které se objevuje v dětské knize Vánoční víla Cesmínka od Daisy Meadowsové. Jedná se však o překlad běžného anglického rodného jména Holly (tj. „cesmína“), forma Cesmína není doložená jako reálně užívané rodné jméno, nesplňuje proto požadavky zákona o matrikách. Jménu a příjmení, který jasně říká, že zapsat lze pouze jméno existující.

Žaneta Dvořáková
PhDr. Žaneta Dvořáková, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český, oddělení onomastiky Praha

Dnes je doba, kdy jedni chtějí splynout se stádem, jiní se chtějí za každou odlišit. Exotické křestní jméno je jednou z cest. Může to ale vyznít tak, že je to „pomsta rodičů“ na vlastních dětech. Módní vlna odezní, seriál upadne v zapomnění, ale křestní jméno zůstane. Setkala jste se v poslední době s nějakou kuriozitou? Jak se na ni díváte z odborného hlediska?

U exotických jmen bychom měli odlišit dvě skupiny rodičů. Pokud je jeden z rodičů cizinec, pak je pochopitelné, že chce dát svému potomkovi jméno, které je obvyklé v zemi, z níž pochází. Často pak volí jména dvě, z nichž jedno je běžné tady a druhé tam. V ČR tedy může působit takové jméno nezvykle, například Sayon u nás žije jen jedna, ale na Nové Guinei a na Mali nosí toto jméno přes 42 000 osob. Druhá skupina rodičů volí nezvyklé rodné jméno většinou kvůli originalitě, je to určitá forma módy, jejich důvody jsou často estetické. Náš onymický systém (tedy soubor užívaných jmen) se tímto způsobem obohacuje. Některá jména, která dnes vnímáme jako nová a exotická, se mohou časem stát oblíbenými a běžnými. Například takový Kevin se u nás začal objevovat v 90. letech, poté, co běžel film Sám doma s hlavním hrdinou Kevinem. Dnes má přes 1 400 nositelů a asi už nikoho nepřekvapí.

Samostatnou skupinou jsou zdrobněliny. Třeba Danuška, dnes více než prostorově výrazná dáma. No co by měli rodiče myslet především při výběru křestních jmen potomků?

Někdy se na nás obracejí rodiče, kteří by rádi doma Marušku, Růženku nebo Jendu. Zákon však stanoví, že nelze zapsat jména zkomolená, zdrobnělá a domácká. Tyto podoby tedy k zápisu doporučit nelze a ani jméno Danuška byste v rodném listu mít nemohli. Při výběru jména pro dítě však hraje možnost vytváření zdrobnělin a domáckých podob velkou roli a jménům, která lze zdrobnit, dávají rodiče většinou přednost. V dokladech ale musí stát forma oficiální.

Tradiční jména zapadají v prachu historie?

Vůbec ne. Onymický systém má své jádro, které je stálé a proměňuje se jen velmi málo. V něm se nachází většina tradičních a stále oblíbených jmen, které se u nás dávají po generace, např. Jan, Jakub, Petr, Václav, Marie, Anna, Barbora, Kateřina a podobně. Kolem tohoto jádra je tzv. periferie, kde jsou jména méně obvyklá a častěji podléhající módním vlnám a změnám. Obecně platí, že jména mužská jsou stabilnější, zatímco u dívčích jmen rodiče více experimentují. Vidíme to i na statistikách jmen novorozenců narozených v lednu, které zveřejňuje každý rok Český statistický ústav.

Jaká jsou v současnosti nejpopulárnější křestní jména? Za nás to chodilo v určitých vlnách…

Pokud se podíváme na ty výše zmíněné statistiky, tak v roce 2019 to byla mužská jména: Jakub, Jan, Tomáš, Matyáš, Adam, Filip, Vojtěch, Lukáš, Martin a Matěj. Z ženských pak převládala jména: Eliška, Anna, Adéla, Tereza, Sofie, Viktorie, Ema, Karolína, Natálie a Amálie.

Například Matyáš je hodně frekventované jméno. Jak pro lidi, tak ale i pro zvířata. Zažil jsem situaci, kdy na zvolání Maty přiběhly hned dvě děti a jeden pes…..

Ano, vidíme, že Matyáš je v těch „top 10“. Podle statistiky Ministerstva vnitra ho v roce 2017 nosilo téměř 23 tisíc osob. Jeho obliba roste od konce 90. let, předtím se tu prakticky nevyskytoval.